Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1271
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 291 | Antic Anc. fonds, 8088
Title of volume DE RE | RUSTICA ( al f. 1 i també hi era al teixell)
Copied 1476 - 1525 (García Sánchez, Carabaza, et alii)
1391 - 1410 (Mettmann)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + xxiv + 1-130 + lvii + III
Collation 1-324 426 5-624 716 812/11 924; sense reclams ni signatures de quadern
Page Layout 24 línies (f. 2r, dues en blanc)
26 línies (f. 4v)
22 línies (f. 8r amb una en blanc)
Size pàgina 210 × 142 mm (f. 2)
caixa 174 × 102 mm (f. 2r)
Hand humanística
Watermark corn de caça penjat d'un cordill (als folis preliminars) (semblant a Piccard VII, VII 239 i 240, Roma: 1461 i Udine: 1423 respectivament;)
balança balances inscrites dins d'un cercle (al cos del volum) (semblant a Briquet 2472, Venezia: 1464 i 1472-82, Salzbourg: 1463-65, Hongria: 1466, Eferdug: 1466, Bruck-sur-la-Murg: 1467, Graz: 1468, Strasbourg: 1468, Baviera: 1468, Weiner: 1471, Catania: 1473)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració, rúbriques en la mateixa tinta que el text
Other features Justificació: a punta de carbó
Ús de la primera línia de la pauta: escrita, però el copista deixà una altra en blanc al peu de cada foli
Perforacions: restes de quatre perforacions rodones als angles de la caixa
Condition un quadern al davant i altres tres al darrera en blanc, amb alguna nota al darrer dels folis preliminars de la mateixa mà que anotà la signatura; el quadern setè presenta irregularitats en la seva constitució cap cap foli té filigrana. Foliació moderna a ploma, de la biblioteca, sense errades, que no numera ni els folis preliminars ni els finals en blanc
Binding en pell vermella sobre cartó, amb daurats i escut amb tres flors de lis; llom desprès
Previous owners (oldest first) Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó
Blois: Bibliothèque A vii; 1878; 1/18088 1544 a quo (no consta a l'inventari de 1518, però sí al de 1544)
References (most recent first) Descrit per: Sebastian Torres (2014), “Ferrer Saiol, traductor de Pal·ladi”, 51-4
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Samsó (1999), “Traducciones científicas árabo-romances en la península ibérica”, Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Vist per: Cifuentes i Comamala (1997), Inspecció personal
Tractat a: García Sánchez (1995), “La traducción catalana medieval del Kitab al-Agdiya (Tratado de los alimentos) de Avenzoar”, Ir Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana (Lleida, 1990) 365-6
Tractat a: García Sánchez (1995), “La traducción catalana medieval del Kitab al-Agdiya (Tratado de los alimentos) de Avenzoar”, Ir Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana (Lleida, 1990) 365-6
Tractat a: Carabaza Bravo (1994), “Una versión catalana de un tratado agrícola andalusí”, Ciencias de la Naturaleza en Al-Andalus 169-70
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 108
Tractat a: Mettmann (1980), “Eine Übersetzung des Kompendiums von Ibn Wafid und andere altkatalanische Texte über die Landwirtschaft”, Romanische Forschungen 352-3
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 215
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 1:249
Tractat a: Mazzatinti (1897), La biblioteca dei Re d'Aragona in Napoli 133-4
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 32-3 , n. 93
Catalogat a: Ochoa (1844), Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (Del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina) 260 , n. 170
Note a la primera referència a l'inventari de 1878. Manuscrit miscel·lani. Alf. xxivv prel. prova de ploma de mal interpretar: “Jo la tur de [?] [..]gls [?]” i l'anotació ratllada “Provençal” substituïda per “Catalan”. Consta a l'inventari de 1860 amb el n. 29

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 388
Location in volume ff. 1-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1007
Gottfried von Franken. Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi
Language català
Date traduït 1360 - 1385
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] DE RE RUSTICA
text: A2quest empelt sapella paluxo … [ 30v] … e vet açj com se empasten capons e galljnes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1838
Location in volume ff. 30v-62
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1312
Desconegut. De agricultura Paladi
Language català
Date compilat 1301 [?] - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30v] De agricultura paladj
text: Noe com fon scapat de jeneral diluuj … [ 62] … e tot arbre quj prodoyra fruyt que y sia aço aura sabor be marauellossa
Associated Texts Inclou ff. 56v-62r texid 3089 Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca. (Capuano)
References (most recent first) Tractat a: Capuano (2015), “La Memòria de les maneres de les laurons en el corpus medieval de los scriptores rei rusticae catalanohablantes”, Manuscrits. Revista d'Història Moderna
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1839
Location in volume ff. 62-111
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2333
Ibn Wafid. Compendi d'agricultura
Language català
Date traduït 1370 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62] De agricultura altra obra
text: Dix antoljo en lo seu libre que feu de laurar … [ 111] … cuyt ab sasement matar les ha totes
References (most recent first) Transcripció a: Bonnet (1995), “Un manuscrit catalan du XVème siècle "De re rustica””, 81-146
Carabaza Bravo (1994), “Una versión catalana de un tratado agrícola andalusí”, Ciencias de la Naturaleza en Al-Andalus 172-83
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1990
Location in volume ff. 111-130 (Cifuentes)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3610
Avenzoar. Tractat de les viandes
Language català
Date traduït 1363 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111] Dela remenbrança dles [sic] viandes
text: Titol .XVI.e es dela remenbrança de les vjandes segons la raho e la caljtat del temps … [ 130] … que fa leixar la malenconja en aquell quj la beu
Condition incomplet
References (most recent first) Transcripció a: Bonnet (1995), “Un manuscrit catalan du XVème siècle "De re rustica””, 147-75
Vist per: Cifuentes i Comamala (1997), Inspecció personal
Tractat a: García Sánchez (1995), “La traducción catalana medieval del Kitab al-Agdiya (Tratado de los alimentos) de Avenzoar”, Ir Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana (Lleida, 1990)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-21