Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1268
Authors Desconegut
Titles Biblia: Novum Testamentum
Bíblia: Nou Testament
Evangelis
Date / Place traduït 1301 - 1400 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 5, 13 , n. 1 i 14
Note Hi havia dos exemplars d'aquesta obra a la biblioteca de la Reina Maria. Un primer que començava: “Sent Luch fonch nadiu de Anthiocha” i acabava al f. clxxviij “Senyor tu viue en la gracia de nuestro Senyor Ihesu Christ, etc.”, i es cloïa amb una recomanació de sant Anselm. El segon titulat Libre dels sants euangelis començava “Matheu de Iudea” i acabava amb les rúbriques a quatre cartes de sant Martí.
Subject BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 339
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-960-T-1038 (BITECA manid 1239)
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 1-122
Title(s) Desconegut, Bíblia: Nou Testament (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 [?]
Incipit & Explicits prol.: [ 1] [S]6ant matheu fon de Judea e segons que en aquest orde primerament es posat axi ell escriu primerament son euangeli en Judea … [ 1v] … yo vull en aço treballar per donar jnformament e doctrina als demanants
rubr.: fenex lo prolech e comensa lo avangeli de Sanct matheu Dela generacio de jhesu christ primo capitulo
text: [c]2Omença lo libre dela generacio de Jeshu crist fill de daujd fill de abram / abram engenra ysach / ysach engenra Jacob … [ 122] … e cabrien en tot lo mon los llibres que sen feren deles coses que ell feu en aquest mon
colofó: Fenex lauangeli de sant Johan en lo qual ha xxi capitol. Finito libro sit laus et gloria christo
References Tractat a: Gudiol i Cunill (1910-11), Una antiga traducció catalana dels quatre evangelis (Còdex del Palau). Transcripció seguida d'una introducció
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-02-14