Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1268
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 854
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 16au
Leaf Analysis ff.: 195 (= 1-195) (foliaciˇ moderna)
Collation volum format per quaderns de mides molt irregulars, la major part dels quals tenen mÚs de sis bifolis
Page Layout 21 lÝnies (f. 2)
Size pÓgina 152 Î 110 mm (f. 2)
caixa 113 Î 80 mm
Hand semig˛tica semig˛tica bastarda, forša acurada (ff. 1r-14r)
humanÝstica humanÝstica, molt acurada als primers folis, la qualitat de la lletra es va degradant progressivament (ff. 133v-147v)
cursiva resta de mans forša variades, resultat d'afegir quaderns d'origen divers i mans forša diferents, que poden datar-se a la segona meitat del segle XV amb afegits concrets ja al segle XVI
Pictorial elements Caplletres: alguna caplletra de color, amb mÚs regularitat als folis 1-14
Other features ┌s de la primera lÝnia de la pauta: primera lÝnia escrita
Condition molt brut, amb taques d'humitat als primers folis. Restes de la foliaciˇ antiga en alguns dels components del manuscrit; la numeraciˇ moderna inclou diversos paperets i trošos, de mides diverses, que degueren anar encartats i avui han estat relligats
Binding moderna
Previous owners (oldest first) Joan Costa (Mort Barcelona 1668) 1668 (unes proves de ploma al f. 194v contenen aquest nom; una anotaciˇ final d'una altra mÓ diu: “mori Joan Costa en lo mes de [en blanc] de any 1668 en Barcelona estava al ca[…] den Joana Givalt”; segueix, de la mateixa mÓ: “Auiy disapta 10 de juny 167.. ara osta que alguna bogeria diria j lo oma se posa a riure lo…”)
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepiˇ (1998), Inspecciˇ personal
Descrit per: Massˇ Torrents et al. (1923-27), “CatÓleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, ButlletÝ de la Biblioteca de Catalunya 346
Note manuscrit factici, format per acumulaciˇ de quaderns formats amb papers de mides que varien lleugerament
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+854/cms+854/1%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=cms+854&1%2C1%2C/indexsort=- catÓleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 35
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3345
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3793
Desconegut. Oraciˇ implorant grÓcia
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] a beure demanist en la … aquella gracia la qual yo daman […]os Senyor njt e dja humjlment
Condition acŔfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3346
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3794
Desconegut. Oracions per Ússer escoltat per DÚu
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Aquestes santes oracions les quals son presents aquell o aquella quj les djra deuotament sapia per cert que deus lohira empero que sia just
text: [ 1v] Lo diqmenia de pascha deuant la … [ 2r] … que digua per aquell sant goig lo qual tu aguist lo dia de pascha
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3347
Location in volume ff. 2v-3
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4098
Desconegut. Oraciˇ invocant la Ressurrecciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2v] per la resurrecio del teu fill glorios te per quem vulles ab lo teu fil retap
text: […] partir de aqui vaia al altar de la magdelena … [ 3] … obtenra la gracia que demanara si es justa ab aytant aquestes oracions acaban
Condition acŔfal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3348
Location in volume ff. 3v-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4097
Desconegut. Dotze divendres en els quals cal dejunar
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Aquests son los xij djuendres que tot christia deu dejunar los quals han molt gran propietat e fan dejunar a pa e aygua e son los quis seguexen
text: lo primer djuendres es lo primer djuendres de marš … [ 4] … lo dotze es ans de nadall
References (most recent first) Editat a: MartÝnez Romero (2011), “Tradiciˇ catalana medieval del 'Duodecim diebus ueneris' atribu´t a Climent de Roma. Contribuciˇ a l'estudi de les traduccions quotidianes d'obres religioses breus”, Anuario de Estudios Medievales 300-301
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3349
Location in volume ff. 4-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4099
Desconegut. Trespassament i assumpciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Asi es lo comensament dell trespassament e assumpcio dela verge madona santa maria
text: En aquell temps que nostre senyor Jeshus christ deuja venjr ala passio entre moltes altres paraules la gloriosa mare de deu … [ 14] … lo seu fill piadors nostre senyor jeshus christ qui ab lo pare viu e regna per tots temps Amen
colofˇ: Aci ffina lo trespassament e assumpcio dela verge madona santa marja Amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3350
Location in volume ff. 14v-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4100
Desconegut. Hores de la Passiˇ en pla
Language catalÓ
Date tradu´t 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] Aci comencen les horres [sic] dela passio del fill de deu en pla e son les quis seguexen
text: Adoram vos e beneym vos saluador nostre jeshus christ con per los vius e per los ffinats … [ 17r] … ab deu lo pare en vnjtat en deu sperit sant per inffinjta (…) amen
colofˇ: Acsi ffinen les horres [sic] dela passio dell fill de deu deo gracias Amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3351
Location in volume ff. 17v-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4101
Desconegut. Oraciˇ a mossŔn sant TomÓs
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17v] Aquesta oracio que seguex es de mossen sant Thomas la qual a tall propietat car si algu aura tribulacio … axj com si la deya per si matex seguex sa la dita oracio
text: Senyor deus mjserjcordjos atorgats ma e dats ma que jo puxa dessigar e cobeyar … [ 20v] … puxa sedollar deljtossament en paradis per glorja Amen Ffina la dita oracio
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3352
Location in volume ff. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2659
Desconegut. Oraciˇ a la beata santa Caterina
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Jhesus CHrist
rubr.: La oracio de sancta katerina
text: Beata caterina | verge fujst e rejna | ffilla del Rey de grecia | tan blanca es com flor despjna | ala en Alexandria | nasque esta verge digna | al pare dihen costa | ala mare terquerjna | ala jntanta posaren per nom beata Caterina | O verge plena de gracia | sens tota mantinensa | que per deu ffos penada | beneyta sia la persona | qujt te per aduocada
Poetic Stanza 15 vv.
Note aquest testimoni, que hem transcrit Ýntegrament, divergeix de la versiˇ copiada al manuscrit de Marsella i editada per Lieutaud. Escrit a lÝnia seguida
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7991
Location in volume ff. 21-23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda de santa Caterina
Language catalÓ
Date tradu´t 1260 [?] - 1272 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 21] verge sancta caterjna car en caršer fos posada En viat lem perador que alj fosses ben guardada que not donassen pa nj vj … [ 23v] … los angells del cell deuallaren portaren sen lo cors de madona sancta caterjna all mont de sinahj ala fou soterrada
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3353
Location in volume ff. 24-26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4102
Desconegut. Ave mara, de Jes˙s regina coronada
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] Assj comenša la oracio dela Aue maria dient acada mot vna cobla es molt deuota apropiada
text: Aue mara de jhesus regina coronada … [ 26v] … Amen regjna del šell de deu mara eternalment
colofˇ: Fi dela dita oracio
Poetic Stanza 20 x 4
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3354
Location in volume f. 26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4103
Desconegut. Oraciˇ de monsenyor sant Restitut
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26v] Oracio de mossenyer sent restitujt … li amjnuara la vista de la ora en ssa que comenšara la dita oracio en bona deuošio
text: senyor ver deu tot poderos per los merits del benauenturat sent restitujt
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3355
Location in volume ff. 27-34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4104
Desconegut. Passiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date adaptat 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Comenssa la passio de jhesus christ primerament com vench en iherusalem lo digmenge del ram
text: los mjsteris los secrets de deu sa soujnagauen les scriptures se compljan … [ 34] … e pugam glorjosament al šell seu a la dreta part del para e aso es quant al tersser articla
Note ContÚ tres contemplacions: la primera, per al diumenge sant, acaba al f. 29r, on comenša la “Contemplacio dela passio de jhesus christ del dia del djmecres sant” (ff. 29r-30r); allÝ\ comenša la “Contemplacio dela passio de jhesus christ del digous [sic] sant” (ff. 30r-34r)
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3356
Location in volume ff. 35-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4105
Desconegut. Set hores de contemplaciˇ
Language catalÓ
Date tradu´t 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] En nom de deu e de madona santa marja e de tota la cort šelestial de paradis comensan las set horas de contemplacio a hora de matjnes
tema: acšipe igitur meditaciones (…)
text: danima christiana o anima santa e dauota per amor de deu … [ 64] … beneyt sia lo sant nom de jhesus christ Amen beneyta sia madona sancta marja Amen beneyts sian tots los sants e las santas de deu Amen
Note Segueix, als ff. 64-65v una Comemoratio sanctj Joseph en llatÝ
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3357
Location in volume f. 66
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4106
Desconegut. Sobre la nafra de Jes˙s
Language catalÓ
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 66] Aquesta masura desus escrita es la mjda del costat dret de la naffra de jhesus christ … sia dit lo auengelj de sant Johan jn principjo erat verbum
Condition incomplet
Note Aquest text segueix, sense interrupciˇ, al text llatÝ anterior (comemoratio sanctj joseph)), sense cap espai ni r˙brica. Al si del text hom va dibuixar el perfil d'una ferida, de 43 x 7 mm, a la qual fa referŔncia el text
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3358
Location in volume f. 66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4107
Desconegut. Virtuts del dejuni en tres divendres
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 66v] Qui dejunara tres djvenres del any es pa e aygua los quals jhesus xrist los dix als seus apostols … fins lo darer djmecres de satembra e djras cada vegada dejunaras tres pater noster e tres aua marjas
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3359
Location in volume f. 66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4108
Desconegut. Oraciˇ per protegir els ramats
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 66v] jhesus ✠ si sen va mosenyer sent joha[n] ab la creu beneyta en la ma per las vias hon los lops sen van … es manester si haueu perduda bestia grossa o manuda es apropiat (…)
Condition incomplet
Note ˙ltima lÝnia tallada per la cisalla
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3360
Location in volume ff. 68v-70
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3795
Pere Joan Paul. Cordials de l'Ónima
Language catalÓ
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68v] Cordials de la anjma composts per lo egrigj mestre en la sagrada theologia e dijgnjssjmo pare proujncial del sagrat orde de predicados mestre pere johan paull
text: Per que las obras que la persona ffa entre lany sian merjtorias … [ 70] … e guanya la companya dels djmonjs e las flamas jenxtingjblas del foch del jnffern fjnjs deo gratias
Note Seguit per una oraciˇ en llatÝ que tÚ r˙brica en catalÓ: “Oracio que deu hom dir com hon es temptat per lo mal sperit contra la ffe” (f. 70)
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3361
Location in volume f. 70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4109
Desconegut. Oraciˇ per aconseguir contricciˇ i grÓcia
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70v] protestacio vtil e nešessarja al pecador per aconsegujr contriccio hi gracia pens primerament los pecats que aquel dja ha comesos hi digua ab gran dolor hi contriccio la seguent oracio
text: O senyor jhesus christ jo pecador vos suplich per merjts dela vostra santa hi sagrada mort … hi confessar los en lo temps per la santa esglesia manat pater noster aue marja. credo
Note Segueixen altres textos en llatÝ als ff. 70v-73
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3362
Location in volume ff. 74-77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4110
Desconegut. Oraciˇ per al mal d'ulls
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Oracio per mal de ulls
text: En nom del pare e del fill e del sant spirit amen Ara vets la creu de nostre senyor deu ✠ conjur te per deu viu e ver … [ 77v] … cascuna vegada dient dient apres hun pater e vna auemarja sinch milia anys de perdo
Note Text transcrit per una mÓ del s. XVI
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3363
Location in volume ff. 78-80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4111
Desconegut. Set goigs de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 78] […] alegrja e hach regonexenša que vos portauets lo senyor se e nostre en lo vostre cors per aquell goig e per aquella alegrja … [ 80] … e sanctificar lo vostre beneyt nom in secula seculorum A.M.E.N.
Condition acŔfal i incomplet
Note DesprÚs del fragment inicial contÚ la “Quarta oracio”, “Qujnta oracio”, “sisena oracio” i “setena oracio” al foli 78 (amb numeraciˇ antiga i coetÓnia vij) i un reclam anuncia la “v[u]ytena oracio”; el f. 79 (numeraciˇ antiga i coetÓnia vij) comenša amb la fi d'una oraciˇ, seguida per la “Tretzena oraci”, “Quatorzena oracio” i, al f. 79v (= vijv), “Qujnzena oracio”, que acaba al recto del foli segŘent (f. 80r = viijr). Part copiada per una mÓ cursiva, mÚs acurada, de ca. 1500
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3364
Location in volume ff. 80-85 (fol. mod.)
ff. viij-xj (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4112
Desconegut. Contemplaciˇ devota de la Passiˇ
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80] Contemplacio deuota dela passio de nostro senyor jhesus christ
text: [s]enyor glorios qujna honor fou aquella que a uos fonch ffeta aquel dia sant de Ram … [ 85] … me vulau donar dolor e contrectio dels meus peccats e deffaljments per la quall la mja anima aga saluacio Amen
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3365
Location in volume ff. 85-87 (fol. mod.)
ff. xj-xiij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4113
Desconegut. Quantes plagues soferÝ lo salvador nostre Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Title(s) in witness Quantes plagues sofferj lo saluador nostre jesus christ segons fou revelat a .i. persona religiosa, f. 85
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85] En lo ques seguex es demostrat quantes plagues sofferj lo saluador nostre jhesu christ segons fou reuelat a .i.a persona religiosa e comenša axj
text: [ 85v] [v]n hom ffo qui hauja gran deuocio de pensar en la passio del saluador nostre jhesuchrist … [ 87] … aquel o aquella quj vulla ffer aquest seruey que sia sens peccat mortall amen
Note La resta del f. 87 recto i part del verso sˇn ocupades per tres textos en llatÝ
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 3366
Location in volume f. 88r-v (fol. mod.)
f. xiiijr-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4114
Desconegut. Oraciˇ a la Verge Maria per no morir sens confessiˇ
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88] Aquesta oracio deius scrita es dela uerga marja ha aytal ujrtut que qualque persona qui la digua o la ffaša djr tres vegades lo dia no pora morjr sens confessio nj en foch nj en aygua nj a mort soptana … si algu comensara viatge e djga la oracio tres voltas fara certanament bon vjatge seguexse
text: A uos filla de deu qui jo prech verga madona sancta marja … [ 88v] … prech e soplich a uos que guardeu de mala mort e que aporteu a bona ffj Amen ✠ gaspar ✠ baltasar ✠ melchjor
Note Segueix-se una oraciˇ al f. 88v titulada: “Oracio apropiada per a mal de guota o a mjgranya e a tota dolor”, amb el text en llatÝ. A partir d'aquest punt, i fins al f. 90v segueix un text en llatÝ que podria ser la continuaciˇ del que ocupava els ff. 72-73v, sempre de la mateixa mÓ
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3368
Location in volume ff. 91-94 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2794
Desconegut. Confessiˇ general
Language catalÓ
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] Confessio general e recomendacions e oracions molt bones per a desenganar qualque sevulla quj sia posat en lo article dela mort fahent lj amemorja la passio de jhesuchrist e com se deu penedur dela manera que ha viscut en lo mon
text: Jo peccador me confes a deu omnjpotent e a la humjl verge madona sancta marja … [ 94] … e apres direu credo jn vnum deum (…) visibilium omnium et inujsibilium sia acabat de jr tot
Note Segueix al text i ocupa part del verso del foli una oraciˇ en llatÝ a santa BÓrbara. Cal comprovar si el text coincideix punt per punt amb el de l'Arxiu de la Corona d'Aragˇ
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3369
Location in volume ff. 94v-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2727
Desconegut. Amonestament de sant Anselm
Language catalÓ
Date escrit 1109 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94v] Aquesta es la recomendacio de mosenyer sent anšelm … e es gran merjt sens dupte de aquells quj la djen o la fan djr e seguejx sse
text: Primerament se deu dir lo paternoster e lo credo in deum e si conexen que lo malalt vulla … [ 102] … e sj per auentura la anima encara se treballa djgues apres los psalms seguents…
Note La resta del f. 102 i fins al f. 103 estÓ ocupada per textos llatins. Sembla que hi ha variants i divergŔncies notables entre els textos conservats d'aquesta obreta de pietat
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3370
Location in volume ff. 103-109v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4115
Desconegut. Oraciˇ de sant CebriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] Oracio de Sant Sebria
pream.: [ 103v] Aquesta oracio daual escrjta feu lo banauenturat sent cebrja quant se conuertj a nostro senyor deu … asso es cossa prouada e comenssada axj sagons se saguejx
tit.: [ 104] ✠ jhesus marje filius ✠ Jn nomjne patrjs et filij et spiritus sancti Amen
text: Io Cebria prouant lo meu seny e la mja memorja conaxent laltjsma Rey de glorja creador e demptor de tot lo mon … [ 109v] … e la grašie del sant spirit lo illumjn el defena per tostemps Amen Deo grašias
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3371
Location in volume f. 110
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4116
Desconegut. Oraciˇ de Monsenyer sant Bernat
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110] Oracio feu [sic] mosenyer sent barnat
text: Senyor uer deu jhesu christ sj jo he ffeta cosa per que sja culpabla a tu adonchs no he pogut fer que no sia obra tua e factura mia … ragonejx a mj que so teu foragjta laua e denega sso que en mj es estrany tu senyor qui vius e regnas per tots os segles del segles amen
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 3372
Location in volume f. 110v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4117
Desconegut. Oraciˇ per aconseguir la salvaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110v] Oracio
text: Senyor ver deu jhesu christ quj per la redempcio del humanal ljnatge has volgut nexer e eser circunsis e bategat e dels juheus reprouat … vullas portar a mj peccador ala [sic] hon portas lo sant ladre quj era cusrificat [sic] ab tu ala dreta part tuas [sic] tu senyor quj vius e regnas per tots los segles dels seglas amen
Note Al foli 111 (recto i verso) segueix una oraciˇ en llatÝ; al f. 112 es transcriu una altra oraciˇ en llatÝ, contra la pestilŔncia sota la r˙brica: “Aquesta oracio daual escrita se deu posar en cada casa en lo prinsipal porta en la porta o ljndar es molt apropiada a pestjlenšia”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 3373
Location in volume ff. 112v-113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2949
Bernat Fenollar, Prevere. Vostres goigs ab gran plaer
Language catalÓ
Date escrit 1535 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] Los goygs dela verge marja del roser
text: Vostros goygs ab gran plaher | Cantarem verge marja … [ 113v] … preseruau verge marja | los conffraras del rosser
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note totes les estrofes de 8 versos van prededides de la r˙brica “Cobla”, i als darrers quatre versos precedeix la r˙brica “Tornada”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 3374
Location in volume ff. 114-115
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2860
Desconegut. En lo mˇn, pus fos dotade
Language catalÓ
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Altros set gojgs dela verge marja
text: En lo mon si ffos dotada | dels set gojgs mara de deu | daltros set sou heretada | en los šells com marexeu … [ 115] … Sopplich vos verge sagrada | que ab jhesus nos alegreu | e sjau nostra aduocada | en los šells com merexeu
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note els quatre darrers versos no es troben al testimoni transmŔs al ms. 1494 de la Biblioteca de Catalunya. Les estrofes de 8 versos van precedides cadascuna de la r˙brica “Cobla”, mentre que als quatre darrers versos de la composiciˇ precedeix la r˙brica “Tornada”; a la part superior del f. 115v segueix una “Oracio per a dona quj vaga en part”, amb el text en llatÝ
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 3375
Location in volume ff. 115v-116v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4118
Desconegut. Perdons de la santa pietat de Jesucrist. Miracle que succeÝ a sant Gregori papa
Language catalÓ
Date tradu´t 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115v] Aquests son los perdos dela sancta pjetat de jhesu christ saluador e redemptor nostre
text: En lo temps que papa gregorj era en roma hun jorn quant el dehja mjssa en aquella hora apareguelj nostre senyor jhesu christ … [ 116v] … prech que la mia mort sia vjda mja amen
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 3376
Location in volume ff. 117-118v (fol. mod.)
ff. 115-116v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4119
Desconegut. Qui vol hoyir los .vij. goyts principals
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117] los set goyts
text: Q3ui uol hoyr vij goyts … [ 118v] … gran merce ayan de nos i de uos i de tots los pecados Amen
Poetic Stanza 6 x 1, 1 x 4, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 8, 2 x 6, 1 x 8, 1 x 11
Note al c˛mput de versos, es pren com a base la disposiciˇ que tÚ el text editat per Serra i Baldˇ
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 381
Location in volume ff. 126ra-127va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1305
Desconegut. Regina exšelĚlent, Verge de pietat
Language catalÓ
Date escrit 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS text: [ 126ra] Regina exšellent | verge de pietat … [ 127va] … ali en paradjs | tostemps eternalment | AMEN
Poetic Stanza 7 x 20
Note el poema ha estat copiat a dues columnes; desprÚs de cadascuna de les sis primeres estrofes es transcriu l'expresiˇ “Ave Maria”; cal advertir que dos versos (o dues lÝnies) del manuscrit es corresponen amb un vers cesurat de l'ediciˇ de GrapÝ et al.
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9549
Location in volume ff. 165-166v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2950
Desconegut. Puix de vostra carn sagrada
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165] jhesus
rubr.: lahos dela verge marja del roser
text: Pus de vostra carn sagrada | Ses vestit deu vertader … [ 166v] … pusque sou jntitulada | Digna verge del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les estrofes de 8 versos va precedida de la r˙brica “Cobla”, mentre que als quatre darrers versos precedeix la r˙brica “Tornada”
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9550
Location in volume ff. 166v-169v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5098
Desconegut. Puix que rosa molt suau
Language catalÓ
Date escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166v] Cobles del psaltirj o roser dela jntemerada verge marja per contemplar .xve. mjsterjs dela sua sagrada vida djent lo psaltjrj / o roser
rubr.: Cobla
text: Pusque rosa molt suau | Deu mon fill ma elegida | lo psaltjrjm presentau | E djent lo contemplau | qujnze actes de ma vida … [ 169v] … Mara de deu pus regnau | En lo šell tant ffauorjda | lo psaltjrjm acceptau | hi del fill vos jmpetrau | aquels gojgs delaltra vida
Poetic Stanza 1 x 5, 5 x 8, 1 x 9, 7 x 8, 1 x 9, 1 x 8, 1 x 4, 1 x 5
Note els dos darrers versos de les octaves i de l'estrofa de quatre versos coincideixen amb els vv. 3 i 5 de la cobla inicial, mentre que el final de les estrofes de 9 versos es correspon amb els vv. 3-5 de la cobla inicial. Sˇn aquests aspectes els que provoquen alguna divergŔncia entre la versificaciˇ d'aquesta c˛pia i la dels altres testimonis conservats. Cada estrofa va prededida d'una r˙brica, i la pen˙ltima i l'˙ltima de “Tornada” i “Oracio” respectivament
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-22