Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1266
Authors Mestre Racional
Titles Provisions reials sobre els jueus i els moros
Date / Place promulgat València (regne) 1400 - 1600
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject València (regne)
DRET
JUEUS
ÀRABS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 337
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 858 (BITECA manid 1238)
Copied València: 1451 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. primer quadern: 1-7 prel. + i-liii
Title(s) Mestre Racional, Provisions reials sobre els jueus i els moros, promulgat 1400 - 1600
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Provisions reyals fahens per lo poder e Jurisdiccio que ha lo Batle general del Regne de Valencia sobre los juheus e sobre los moros
índex: Que juheu nj heretge ne sarrahi no haja Seruu christia en cartes en lo present memorial … [ 7 prel.] … dela Senyora reyna de Castilla en cartes lxx
acc.: [ i] En lan de nostre senyor mccxxxviij nou dies ala entrada de octubre pres lo Senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago la Ciutat de Ualencia. Jn foris antiqujs
tit.: Que juheu nj heretge ne Sarrahi no haia seruu christia
text: Juheu ne Sarrahi no deu nj pot comprar seruu que sia christia ne hauer per raho de donacio … [ liii] … E de aço james no es stat contrast e axi senten lo fur en lo dit capitol allegat. No contraste lo fur nou en contrari allegat car aquell no senten ales djtes coses
Note es troben intercalades algunes disposicions i cartes reials en llatí sobre la regulació del comportament de musulmans i jueus (ff. xxiii-xxxvii i lxxxx-lxviiiiv)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-12-22