Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1266
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 147 | Antic R. 198 | Antic A 6-VI-2
Printed Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: II + I + 1 portada + 34 taula + j-cccxlii + II
Collation A2-8 B-D8 12 a2-8 c-d10 e6 f-s8 s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G4+2 blanc A-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes (ff. i-ccxxxxvii)
Size pàgina 300 × 210 mm (Bii) caixa 203 × 110 mm caixa 194 × 135 mm (f. i) columna 190 × 62 mm (f. ira)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada despresa, d'una altra edició, representa el consell, duu al peu la paraula: “constitucions” i conserva una foliació antiga a ploma amb el núm. cvij; caplletres sense gravar amb lletres de guia
Condition exemplar incomplet, manquen folis, afectat per la humitat i amb forats de bibliòfags, amb alguns folis restaurats; ff. 248-249 sense foliar. Són en blanc els dos folis finals de la segona part del primer quadern signat “G”. Errades a les signatures de quadern: repeteix cii, diiiii-diiii (per d4-d5), dv (per d6), u-u1-uii, iii (per z3), * (A7): Ai-Aii-Aiij-Aij-Av
Binding en pergamí sobre cartó amb daurats al llom, moderna
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 ad quem
Ajuntament de Ripoll 1931 a quo (segells al f. [2] i [11])
References (most recent first) Facsímil: Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 3 , n. 9
Note solt, entre els folis del davant, hi ha un foli en pergamí de la mateixa edició (vegeu COPID 2064). Exemplar amb anotacions manuscrites a ploma en llatí i català
Record Status Created 1992-06-04
Updated 2017-06-09