Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1266
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 478
Title of volume Diversi | sermon | -es ( al teixell)
Ars copiosa sermonum ( segons Kristeller)
Copied 1452 a quo - 1500 (Kristeller)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 135 (= 1-135) (foliació moderna)
Collation quaderns de diverses mides
Page Layout 32 línies
Size pàgina 208 × 141 mm (f. 5)
caixa 175 × 103 mm (ff.)
Hand gòtica cursiva
Watermark arc tensat amb fletxa (als ff. 9-10,) (semblant a Briquet 792, Palermo: 1406, Perpinyà: 1407, Pisa: 1409, Napoli: 1414, Catania: 1418)
Pictorial elements espai per a les caplletres en els sis primers folis; la resta de folis no tenen cap tipus d'ornamentació
State només es va fer la caixa en els sis primers folis
Condition són en blanc els ff. 8r, 9, 15, 20, 23-24r, 60, 62v, 67, 85v, 91v-92, 93, 97v-98; primer foli arrencat
Binding moderna
History of volume Adquirit 1916
References (most recent first) Sabaté (1999), Inspecció personal
Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:487
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 70
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 266
Corbera (1678), Cataluña illustrada. Contiene su descripción en común y particular con las poblaciones, dominios y sucesos desde el principio del mundo hasta la oppresión sarracena 250
Note aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases donat a la biblioteca. Es tracta d'un volum per a l'ús d'un predicador on es troben reportacions de sermons, apunts de temes per desenvolupar, fonamentalment en llatí; al f. 8v una anotació sobre un possible inici de sermó sobre Jesucrist: “per special reuerencia de Jhesuchrist e per tal”
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+478/cms+478/1%2C15%2C15%2CB/frameset&FF=cms+478&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3148
Location in volume f. 8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3562
Desconegut. Sermó a especial reverència de Jesucrist
Language català
Date escrit 1434 ca. - 1452 ca.
Incipits & explicits in MS intr.: [ 8v] Per special reuerencia de ihesucrist e per tal que les paraules que yous entench apreycar sien dites ahonor e gloria de tota la santa Trinjtat … humjlmente [sic] e deuota vullam saludar dient li Ave Maria etc.
text: Jhesus Molt reuerent. glorios. sacrat precios jnextimable jnprescrutrable. jneffable. jnconprensible
Note inici d'un sermó, només la introducció i dues línies dedicades a atributs o noms de Jesucrist, lligades per una clau
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 378
Location in volume ff. 10-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1302
Desconegut. Sermó sobre la resurrecció de Llàtzer [Jo 11:27]
Language català
Date escrit 1434 ca. - 1452 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] diuj[…] de Lazaro
tema: Credidi quia tuest Christus Filius dei. johannis .xi.o uerbum jstud fujt lectum jn eclesia in memorjam … declarande jn presenti sermone
text: prima jhesus per sa gran uirtut obra sobre tot poder creat … [ 13] … publicament a Jhesu christ qui era veritat dela paraula de deu domjnes Jhesu christ no deuja gardar lur ofenssa
Note segueix el text en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6852
Location in volume ff. 13v-14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5222
Desconegut. Sermó sobre la conversió dels jueus [Mt 13:13?]
Language català
Date escrit 1434 ca. - 1452 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13v] sobre la conversio de jueus
tema: jo Ysa[ias] [?] canjs […]gi jn parabolis .loquor eis quia videntes non vident dj judis qui volebant […] homine jnpreficem christianis … ubi dicit [?]
text: deu gardar ofensa ensa preycacio de moro jnfel lo jueu es tengut sens ofensa … [ 14v] … que la sua presencia [?] no fos apedregada et hoc dicut etc. (…) christus filius dei ujuj
Note el tema és de mal llegir perquè està retallat, no s'ha pogut identificar; el text acaba amb un fragment en llatí
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 6853
Location in volume ff. 16-20
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5223
Desconegut. Sermó sobre la circuncisió de Jesús [Lluc 2:21]
Language català
Date escrit 1434 ca. - 1452 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] Circuncisionis
tema: uocatum est nomen eius jhesus
intr.: Pro jntroductionem (…) seu contprebiciur [?]
text: Primer que lo fill de deu appellat sajuesa nom uerdader ses mostrat … [ 20] … mas lo sagrament del babtisme per quens dons de ca [sic] latua gracia e dela tua gloria Amen. Explicit
Note a continuació, als ff. 21-135, es transcriuren reportacions de sermons en llatí i apunts d'alguns temes, també en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-22