XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1263
Name Casa Matheuat
Casa Mathevat
Associated places Barcelona
Associated persons bioid 2822 Jaume Matheuat, impressor
Printer or Scribe of manid 2455 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1671-8o (3). Barcelona: Barcelona: Casa Matheuat, per a Barcelona: Diputació, 1670 - 1671. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
Note Jaume Matheuat i la seva dona, impressors, poden apareixen esmentats també com “Casa Matheuat”
Record Status Created 1999-07-09
Updated 2022-09-16