Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1259
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Manuel Betí Bonfill
Title Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella
Source Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
Date / Location 4 1917: pp. 47-67
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 16-28
Source of Data for Works texid 3676 Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.
texid 11427 Desconegut, Saltiri litúrgic (tr. Desconegut), traduït 1401 ?] - 1450 ?]
texid 4596 Desconegut, Verge, qui est, sens macula concebuda
texid 11192 Guillem Manresa, Tractat de la sagrada concepció de la Verge Maria, escrit 1405 - 1409
texid 11425 Vicent Ferrer, Sermó dels infants petits
Source of Data for Witnesses cnum 338 MS: Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.. Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (d), 1401 - 1425 [?]
cnum 12631 MS: Desconegut, Saltiri litúrgic (tr. Desconegut), traduït 1401 ?] - 1450 ?]. Morella: Arxiu Arxiprestal, III
cnum 12632 MS: Vicent Ferrer, Sermó sobre “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]. Morella: Arxiu Arxiprestal, III
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2101 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, I. 1307 - 1400. Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea.
manid 5030 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa. 1301 1400 - [?]. Desconegut, Nota sobre els arbres fruiters i la fruita, escrit 1430 ad quem.
manid 5151 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, III. Desconegut, Saltiri litúrgic (tr. Desconegut), traduït 1401?] - 1450?].
manid 2102 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, IV. 1401 - 1500. Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ecce positus est hic in ruina multorum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-07