Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1259
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1848
Pseudo-Aristòtil. Secret dels secrets
Language català
Date traduït 1201 - 1300
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1474 | Antic 1474 | Antic L. 170 | Antic 4170o
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 1-55
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] C4Omença lo llibre de regiment de senyors que en altre manera es appellat secret dels secrets ordenats per aristotil al gran Rey alexandre
tit.: Letre qui aquest llibre treslada de arabich en lati la qual trames al bisbe de tripol la tenor dela qual es aquesta
prol.: Al senyor molt excellent e en la creença de la regio [sic] christiana molt feruent mon senyor en grido vero dela ciutat de Valencia nadiu e dela gran Ciutat de tripol de siria glorios bisbe e prelat phelip lo menor dels seus clergues si mateix ab feel deuocio a tots los sos manaments profereix e presenta. Senyor aytant quant la lluna sobre les steles es pus lluent e lo raig del sol dela lluna pus clar e fulgent … [ 2v] … departint lo present llibre en onze llibres dels quals onze llibres cascun conten çerts capitols e partides mas per ço quem demana yo aprofit de aquells qui aquest llibre llegiran als començaments de aquest llibre e aiustats e scrits los principis e los començaments dels dits onze llibres e los capitols tot per orde
índex: Del prolech de vn doctor en llaor de aristotil … [ 4v] … Deles aspiçies
tit.: [ 5] Lo prolech dela llaor de Aristotil
prol.: D4Eu tot poderos guart lo nostre Rey gloria dels creents e conferm lo seu realme … [ 6] … e axi ho feu alexandre e apres no fo gent nj naçio que tant hobedient fos alexandre com foren apres aquests de perçes
tit.: Lo prolech de Johan qui trasllada aquest llibre
prol. tr.: I3O Johan fill de patriçi gran torsimany de totes lengues … [ 6v] … aquest desijat llibre atrobi lo qual molt hauia çerquat e per lo qual molt hauia treballat lo qual treslladi de llengua caldea que era en llengua arabicha lo qual llibre comença a [sic] vna letra la qual trames lo qual [sic] philosof aristotil al gran Rey alexande [sic] sots la forma quis segueix
tit.: Letra de Aristotil al Rey Alexandre
text: O3 fill e molt iust conferm te deu en la via de conexer la veritat e do força e vigor al teu realme … [ 55] … e entendras tots los tractes que te posat en aquest present llibre aiudant te aquell que viu e regna per infinida secula seculorum ameN
colofó: Acabat es lo llibre apellat de regiment de senyors en altra quisa [sic] apellat secret dels secrets ordonat per aristotil al gran rey alexandre
References (Most recent first) Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 61-8
Note segueixen tres grups de cinc noms de plantes cadascun, al recto i verso d'aquest foli: “Sol sequium (…) Rosa”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28