Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1258
Authors Desconegut
Titles Privilegis de la vila d'Alguer
Date / Place promulgat 1400 - 1500
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject L'Alguer
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 329
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6543 (BITECA manid 1233)
Copied L'Alguer [?] (al f. 16, on es copia el repartiment de la Vila per Pere el Cerimoniós, al marge s'anota “es segellat ab lo segell dela magestat”): 1351 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. 1-118v
Title(s) Desconegut, Privilegis de la vila d'Alguer, promulgat 1400 - 1500
Incipit & Explicits índex: [ 1] Taula quotada dels priujlegis e proujsions quj son en lo present libre de priujlegis dela vila del Alguer segons se seguex … [ 7] … a les muralles certa quantitat. en cartes. lxxxxiiij
rubr.: [ 16] Priuilegis per lo molt alt senyor lo senyor en Pere per la gracia de deu Rey darago ala vila del Alguer atorgats. Priuilegi en qual manera lo senyor Rey atorga les heretats als habitadors e aque son tenguts per aquellas … e aquests son tenguts per aquellas
intitulatio: N3Os Petrus dei gracia … et Ceritanie
text: Pensantes quod si nos erga habitatores et populatores ville nostre de Alguerio … [ 118v] … contradients aquella presten a vossaltres s[…]ssa[re] sera certa la execucio e degu complimeet
Condition incomplet
Note la major part és en llatí, llevat de les rúbriques, l'índex i el text d'alguns documents
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1999-10-31