Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1257
Authors Desconegut
Titles Privilegis de la Seca de Barcelona
Date / Place promulgat Barcelona 1339 ca.
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Editat a: Perarnau i Espelt (1991), “Una còpia del Llibre de privilegis de la CECA de Barcelona”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Urgell Hernández (1989), “La reforma de la Ceca de Mallorca en 1461. Una aportación al estudio del fraude fiscal en la Baja Edad Media”, Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 328
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1710 (BITECA manid 1232)
Copied 1401 - 1500
1339-11-08 [?]
Location in witness ff. 13-18
Title(s) Desconegut, Privilegis de la Seca de Barcelona, promulgat 1339 ca. sagrament
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Aquest es lo sagramen dels moneders e dels obrers con deuen jurar per los .iiij. auangelis
text: P4Rimerament iura lo moneder el obrer per los .iiij. auengelis ab los genols en terra dauant lo maestre dela moneda e les guardes el escriua del Rey e dauant los alcaldes dela moneda e tot lo capitol que el que ha fel e leyal al senyor Rey darago e compte de barcelona … [ 18] … En G. deualsecha moneder. En G. galex. fill den galex
Note A partir del folio 18v comença la redacció dels Privilegis de la Ceca. Datació de la qual trobem al f. 24r: “Dada en barchinona a viii. […] de noembre en lany de nostre senyor .m. ccc. xxxix. Era en .P. senyal [sic]”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-04-20