Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1257
Format llibre. edició. imprés
Author Arnau de Vilanova
Title Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics
Associated persons Miquel Batllori (Ed.)
Joaquim Carreras i Artau (Prol. de)
Series Els Nostres Clàssics, A, 53-56
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1947: pp. 260
Volumes 2
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 7/26 (fot. parcial) Romàniques
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Biteca 7/26 (fot. parcial) Romàniques
Source of Data for Works texid 1973 Arnau de Vilanova, Aforismes de la conservació de la memòria (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
texid 2449 Arnau de Vilanova, Carta a Jaume II, escrit 1310-06-17
texid 2448 Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309
texid 1974 Arnau de Vilanova, Lliçó de Narbona, escrit 1305 - 1308
texid 1975 Arnau de Vilanova, Raonament d'Avinyó, escrit 1310-01
texid 1976 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]
texid 2123 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat abreujat (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400
texid 2122 Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea
texid 2450 Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 1439 MS: Arnau de Vilanova, Aforismes de la conservació de la memòria (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311, 1441 - 1456
cnum 2003 MS: Arnau de Vilanova, Carta a Jaume II, escrit 1310-06-17. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cartes de Jaume II. Caixa 33, núm. 4182, 1310-06-17
cnum 2002 MS: Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309. Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (42), 1309
cnum 1441 MS: Arnau de Vilanova, Raonament d'Avinyó, escrit 1310-01. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs de la Casa Real, 1, 1311 - 1325 [?]
cnum 1442 MS: Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/10078, 1401 - 1450
cnum 1999 MS: Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea. Morella: Arxiu Arxiprestal, I, 1307 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2104 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cartes de Jaume II. Caixa 33, núm. 4182. Marseille: Arnau de Vilanova, 1310-06-17. Arnau de Vilanova, Carta a Jaume II, escrit 1310-06-17.
manid 1889 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs de la Casa Real, 1. 1311 - 1325 [?]. Arnau de Vilanova, Informació espiritual, escrit 1310.
manid 2103 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (42). Avignon: Arnau de Vilanova, 1309. Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309.
manid 2101 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, I. 1307 - 1400. Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea.
manid 1887 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311. 1441 - 1456. Desconegut, Taula dels dies malaventurats segons sant Jerònim, compilat 1400 [?] - 1450 [?].
Source of Data for References bibid 2692 Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa
bibid 1685 Vilanova et al. (1921), Confessió de Barcelona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-15