Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1256
Authors Desconegut
Titles Dels juys de les steles
Date / Place escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
hebreu [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 216
Note pot incloure també passatges del Libro complido en los juicios de las estrellas de Ali Abenragel
Subject CIÈNCIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2175
City, library, collection & call number Andorra la Vella: Arxiu de les Set Claus, Ms. 1 (c) (BITECA manid 2418)
Copied 1401 - 1450 [?] (filigranes)
Location in witness ff. 76-82v + 84v-85v
Title(s) Desconegut, Dels juys de les steles, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 76] Dels juys de les steles
text: Sapies donchs lo senyor del any e lascendent en lo comensament del any ço es lora que lo sol entra en lo primer manut daries … [ 82v] … Item sabuda aquesta via hauda a tots los libres e molts judicials de strologia ab stude e ab prosecucio savia. Explicit deo gratias
text: [ 84v] Es bayest [sic] la luna co es que y haja en aquell any 13 lunes al zel … [ 85v] … Si la luna sera a Marts o asguardant en ell significa afany dela bestia E san [sic] sera ab Saturnus
Condition incomplet
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28