XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1256
Name Col·legi de Santo Domingo
Col·legi de sant Domènec
Milestones Fundado 1547
Associated places Oriola
Associated persons bioid 5917 Fernando de Loazes, Bisbe d'Elna [1542]
Associated libraries libid 1358 Oriola: Biblioteca Pública
Former owner of copid 1834 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 183 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 3071 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 1561 (1494-02-21). Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem .
copid 3010 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 5055 (1521-07-12). Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 .
copid 3103 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 6458 (1592). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 3081 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 6691-6692(1) (1547 - 1548-07-30). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488 .
copid 1835 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 6720 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 3102 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 20884 (1489-10-09). Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09 .
Subject Fernando de Loazes, Bisbe d'Elna [1542]
Record Status Created 1998-06-19
Updated 2022-09-16