Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1255
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1462 | Antic I-1462 | Antic 270-7 | Antic 266-6 | Antic 233-6
Printed Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30

External description

Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: 141 (= II + 137 + II)
Collation a-m8 n2-8 o-q8 r10
Size pàgina 165 × 120 mm (f. a ij) caixa 110 × 75 mm
Font gòtica
Watermark ballesta dins d'un cercle (f. a ij)
Pictorial elements Altres: epígrafs dels salms i inicials dels versos en vermell, manquen algunes caplletres, altres han estat fetes a mà a dos colors (blau i vermell) amb decoració afiligranada. Al f. 138 marca de l'impressor en tinta vermella
Condition manquen els folis preliminars que contenien el calendari; una nota moderna informa que manca la fulla signada “n”, de la qual es veu encara algun petit reste del taló; volum sense foliar, manca el f. n 1. No hi ha errades a les signatures de quadern
Binding antiga, renaixentista, rodes que delimiten rectangles amb estels i creus; restes de les tires de roba i dels claus de metall (dos fermalls visibles al pla posterior); enganxats als plans, fragments de paper amb escritura gòtica librària en llatí amb el text dels samls (el primer salm que es llegeix complet és, precisament, el que inicia el Saltiri de Corella: “Beatus vir qui non habuit in consilio impiorum”)
Previous owners (oldest first) Conta [?] Dueñas (Fray), SJ (anotació al verso del darrer foli de guardes: “el padre frai conta Dueñas de la compañia de Jesus”)
Madrid: Biblioteca Real (segell al f. 1)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Marnierre (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:129 , n. 4809
Tractat a: Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 74
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 281 , n. 5g
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 354
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 5
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1 , n. 241
Note queden restes d'un petit teixell de paper: “[.] salm […] | en | [.] m […]”. Les antigues signatures han estat ratllades. Al verso del darrer full de guarda anotacions del ss. XVI-XVII: “Exametros [al marge] Libro que te hoy [?] hallado | sabras que yo le perdi | y a tus manos ha llegado | lo qual no me pesa a mi”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105906&page=1 vist 2014-08-06
Record Status Created 1992-05-07
Updated 2014-08-06