Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1254
Name Ferrer Saiol, Ciutadà Barcelona
Ferrer Sayol
Sex H
Title Ciutadà Barcelona
Protonotario
Associated Persons escrivà de/d': Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387] (1349)
protonotari de/d': Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó [1349 - 1375] (1365 - 1375 [?])
padrastre de/d': Bernat Metge, notari
Other Associations with Works texid 1795 Palladius Rutilius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-14