Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1254
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1844
Francesc Prats. Contemplació dels misteris de la Passió
Language català
Date escrit 1450 - 1487
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. B. 27748
Imprint Valldemossa: Nicolau Calafat, 1487-02-01 (colofó f. 54)
Location in witness ff. [1-64]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ [1]] Vers que profer als legints la present obre de contemplacio de rims equiuochs leals fins al bordo sinque de cascuna coble e los qui apres son continuats strams cars mostrant compendiosament lo com de la passio del redemptor Jesus per los deuots contemplatius segons la Euangelica doctrina reserat
intr.: [L]2A vida sens terma // excellent i cara … [ [2]v] … E del fer centauro // entendras lenygma
prol.: [F]3Rancesch prats indigne preuere : ala contemplatiua seruenta e sposa de ihesucrist per vot solemne : en lo heremo del puig de pollensa comemorant sor Angelina monroia … [ [3]v] … e a uos exortant : que la haiau en familiar deuocio : pregant per lo uostre deuot
tit.: [ [3]v-[4]] [C]3Omensa la deuota e salutifera contemplacio dels misteris dela acerba passio del senyor nostre Jhesus la qual lo cristia prostrat deuant la creu attentament e reposada deu fer. primerament empero fet en los seus pits e front lo senyal dela creu e dit lo pater noster [f. 4] encascuna hora
tit.: Vespres
text: [ [4]] [A]2B dolor senyor contemple … [ [53]v] … J fes que no sia uana | La nostra oracio
colofó: [ [54]] Acabades son per gracia de nostre senyor Jesu Christ les set astacions e hores representant la passio de Christ les quals cascun diuendres dela Coresma perso que per virtut de aquella guayen merit inextimable. Les deuotes personas deuen alegir salesies aquellas : peregrinant ab scilenci e attencio en cascuna diguen liguen o fassen legir vna stacio segons lorde en que son posades i no es dubta que obtrindran perdo de les culpes e gracia de merits. Sstampada [sic] en la casa de la trinitat o mira mar De la Vila de Val de Musse en la maior illa Balear per MESTRE NICOLAU CALAFAT nadiu de la dita Vila .a.i. de kalendes de fabrer anys de salut MCCCCLxxxvii
rubr.: [ [54]v] Exordi en la promesa obre del sagrement de bona gracia
text: Charitat me forsa // i ley me insita … [ [64]] … A rebre la ostia // segura fermansa. | ffi
rubr.: [ [64]v] Registra
text: [ [64]va] a Vers | coble | vosaltres … [ [64]vc] … Noyes Hil iueu
Note text en prosa i vers
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28