Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12532
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona Llegenda del miracle de les cent donzelles
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/12619 | Antic 12619
Copied Martín Artal de Alagón y Pimentel, 7è. Conde de Sástago ? (lletra del s. XVII només pot correspondre a aquest membre de la família), 1601 ? - 1700 ?
Location in witness ff. 85-90 (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness intr.: [ 85] HOC EST Exemplum bone & fideliter Sumptum | Aquadam scriptura Jn pargameno [sic] scripta extrata [sic] aquodam | guarda final Libro Pargameno [sic] depostis [sic] ex hoperto [sic] recondito intaçaçio [sic] con|fratrie Sti stephani framenorum Barc. non Viciato non | cancellato nec yn aliqua Parte Suspecto Sed omni prorsus | Viçio & Suspicione carente cuyus tenor talis est
text: o es que | en lani dela Jncarnaçio de Jesuchrist mill cent quoranta | set fou feta Armada Per lo molt egregi em\a/gnifico Señor en Ra|mon berenguer Prinçep dearago ecomte de Barelona Per anar en Almeria Contra les barbars. gents Jnfels. e Perlo dit Prinçep foren | emprats tots los barons del prinçipat de Catalunia que sen Ana|sen ab ell enla dita Armada entre los quals barons hi fo amprat | lo molt noble varo en Galçeran galçeran de Pinos lo qual ana | ab lo dit Prinçep eseñor en la dita guerra e fo elegit Almirant … [ 90] … La hu de aquells tres barons que edificaren lo dit monastir | e aquel pres abit de monjo emori dins breus dies al dit | monastir. laquell Jau en la tomba sua esemps ab los altres | barons al qual deu do santa gloria yn secula seculorum amen.
Record Status Created 2015-06-22
Updated 2015-06-23