Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12516
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4670A
Copied 1321 - 1323 (Coll i Rosell)
1341 - 1360 (primera unitat ff. 1-66)
1301 - 1330 (segona unitat ff. 67-240)
1440 a quo
Location in witness ff. 167ra-169va
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 167ra] Capitula facta super salarijs judi|cum aduocatorum et procuratorum | ac etiam arbitrorum. rubrica.
intitulatio: I4ACOBVS DEI | gracia Rex aragonum … Comes | barchinone
salutatio: dilecto suo .P. | .A. de ueruaria … Salutem et dilectionem
intr.: litteris et ca|pitulis infra scriptis a uobis .P. Ar. | de ceruaria uicario … Quorum ca|pitulorum tenor talis est
pream.: Quests [sic] ordonamens daual escritz | han tractats eordonats en .P. A. [f. 167rb] de ceruaria veguer … que sia feta la sua uolentat | axi con a el placia
rubr.: aduocati examinetur
dispositio: P2Rimerament ordonaren que tots | los auocatz sien examinats que | negu no gos auocar qui no sia | examinat … [ 169va] … E qui les | dites coses iurar no uolra no sia | resebut en les dites corts a iutyar | ne auocar entro que aia iurat. | Atorga ho lo seynor [sic] Rey euol e | mana que asso e totes les altres | coses damont dites sien tengudes | e fermament obseruades
execució: I2Gitur cum sit … executore
datatio: Datum valen|cie .xiiij.º kalendas May. anno domini .Mo | .ccc.º primo
Record Status Created 2015-03-09
Updated 2015-06-24