Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12515
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4671A | Antic 4828 Regius
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 170vb-174ra
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 170vb] I2acobus dei gracia Rex Aragonum … Comes | bar|chinone
salutatio: dilecto suo .Petro Arnaldi de cer|uaria … Salutem et di|leccionem
intr.: Litteris et capitulis jnfra|scriptis a vobis petro arnaldj de cer|uaria vicario … quorum capitulorum tenor | talis est.
pream.: Aquests ordonaments | dauall escrits han tractats e ordo|nats en Petr Arnau de ceruera veguer de | barchinona … sia feta la sua | volentat axi com a ell placia
dispositio: Primerament ordonaren que tots | los auocats sien examinats e que | nagu no gos auocar qui no sie | examjnat … [ 174ra] … E qui | les dites coses jurar no volra no sia | reebut en les dites corts a jutgar | ne auocar tro que age jurat. | Atorga ho lo senyor Rey e vol e ma|na que aso e totes les altres coses da|munt dites sien tengudes e ferma|ment obseruades
execució: Jgitur cum … jurjum execuptor
datatio: Datum valentiae .xiiij.º kalendas Madij Anno | domini .Mo .ccc.º primo
Record Status Created 2015-03-09
Updated 2015-03-09