Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12514
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10444
Hug II de Cardona, Vescomte de Cardona. Deseiximents enviats al rei Alfons el Benigne
Language català
Date escrit 1335-12-14
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4670A
Copied 1321 - 1323 (Coll i Rosell)
1341 - 1360 (primera unitat ff. 1-66)
1301 - 1330 (segona unitat ff. 67-240)
1440 a quo
Location in witness f. 6r
Incipits & Explicits in witness salutatio: [ 6r] Al molt alt e molt poderos senyor. Namfos per la gracia de deu. Rey d arago de valentia de Cerdenya de Corsagua e Comta | de barchelona
intitulatio: Nuguet vescomte de Cardona aparalat al vostra seruey
text: deguda rauerentia ab honor en totes cosas. e comanam | nos senyor en vostra gracia si a vos plau. ja sabets senyor com nos auets demanada postat del Castell dodena lo qual | axi lo noble en Ramon folch vezcomta de Cardona auj nostra. com lo nobla en Ramonet folch auuncle nostra e successi|uament lo Noble nuch vezcomta de Cardona para nostra han tengut per alou e possayt pacificamen de .l. anys a ença | poch mes o meys [sic] e sens que mamorja de homens no es en contrarj. que sapien ne ajen vist ne hoyt dir que Rey | arago nultemps agues ne demanas postat del dit castell … dexaxjm nos de vos senyor ens acun|dam per nos e nostras valedos e caualers vassalls e sotmeses nostras. axi que de mal ne don que nos ne ells façam | ne feçen ales hosts vostra quj lo dit Castell nos tenen assetgat ne als lochs don les dites hosts son ne a abens | lurs ne a a quells quj son en valença ne defanjment de les ditas hosts ne a tots altres quj vjandes los por|ten ne en altra manera los donen sofert ajuda ne secors tenguts non siam. Empero senyor per aquests | acundament nons entanem a desaxjr dela de vos senyor ne de vostras fills
datatio: Datum a castell foljt de Rjubragos | a xiiij. dies de daembra. anno dominj M ccc xxxv
Record Status Created 2015-03-09
Updated 2015-06-24