Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1250
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number n.a.l. 1536 | Antic R. 7444
Title of volume MESUE | ANTIDOTARIUM | ETC. ( gravat en lletres daurades sobre el teixell de pell vermella)
Copied Sud de França (regió) (catàleg de la biblioteca): P. de Frano (f. 121vb de la foliació a ploma), 1465 a quo ? - 1500 (inclou una obra de Felip de Soldevila datada ca. 1465-1490 i obres de Pere d'Argellata doc. ca. 1500)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 150 (= II + 1 + 2-145 + 146 + II) (doble foliació moderna, una a llapis i l'altra a ploma; els folis inicials i finals són guardes modernes contemporànies de la relligadura i els ff. 1 i 146 són les guardes que anaven enganxades a l'antiga relligadura)
Collation 1-612 713 8-1112 126/5 137/3t3; reclams horitzontals al marge inferior interior fregant el plec
Page Layout 2 columnes
50 línies (f. 6ra)
41 línies (f. 123ra, essent una en blanc de separació de paràgrafs)
42 línies (f. 123rb essent una en blanc de separació de paràgrafs)
Size pàgina 290 × 205 mm (f. 123)
caixa 214 × 133 mm (f. 6)
columna 214 × 60/58 mm
caixa 218 × 140 mm (f. 123)
columna 218 × 65.15.60 mm (f. 123)
Hand cursiva gòtica catalana
Watermark mà beneint amb tres dits aixecats (als ff. 1-98,) (semblant a Briquet 11504, Angoulème: 1477;)
altres motiu sense identificar clarament (als ff. 99-122;)
animal bou (als ff. 123-145,) (semblant a Briquet 2792, Poitiers: 1460, var. Nantes: 1467)
Pictorial elements Caplletres: grans en vermell
Caplletres: altres, més menudes, en blau o vermell (el blau deixa d'usar-se a partir del f. 124v), com els calderons, sense decoració, tocs de vermell a les inicials; la part catalana, tot i estar copiada amb lletra de mòdul més gran i més desacurada, té el mateix tipus de decoració
Calderons com a les caplletres secundàries, el blau deixa d'usar-se a partir del f. 124v)
Tocs de color en vermell a les inicials
Altres: la part catalana, tot i estar copiada amb lletra de mòdul més gran i més desacurada, té el mateix tipus de decoració
State cos del volum a punta seca, amb la primera línia escrita i sense línies de guia, perforacions rodones assenyalant les línies de justificació situades molt a prop del tall; el text català té les mateixes característiques de justificació tot i que les mides són un xic diferents
Condition tinta corrosiva; la foliació a llapis comença al f. 2, primer del text, és a dir que exclou el de guardes preliminar i erra repetint el 127 (127 i 127bis)
Binding del s. XVII?, en pasta, llom de cinc nervis, amb daurats als entrenervis (magranes i les lletres “R F”) i el teixell de pell vermella amb daurats, les guardes són de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Alfonso de Fonseca (ex-libris al marge inferior del f. 1v, escriptura del s. XV: “[A]lfonsus de fontseca”)
François Ranchin, metge 1641 ad quem (divisa: “Sperans spero spiransque timeo” i l'ex-libris ratllat: “Ranchinus professor medicus”, també poden ésser seves les inicials “R F” gravades als entrenervis)
Paris: Claudin
Associated persons al f. 79 Innocentius VIII, Papa [1484 - 1492] [?](recepta atribuïda a “Inocentius papa”)
i al f. 120v Ludovicus (Magister), metge
als ff. 118, 120v i 133v Nagere (Doctor), metge [?]
als marges del volum hi ha receptes mèdiques anotades, algunes amb el nom de l'autor esmentat, com és als ff. 35v i 110 Philippus de Soldevila, metge
al f. 53v Rogerus Frugardi de Salerno, metge [?]
o Salernus (Magister), metge [?](Magister Salernus)
References (most recent first) Catalogat a: Bibliothèque Nationale de France (2004), Inventaire des nouvelles acquisitions latines , n. s/v
Facsímil: Microfilm del ms. n.a.l. 1536 de la BNP. Receptes en català i llatí (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 104
Note notes marginals; al f. 1v hi ha una anotació sobre el volum relativa a l'inventari de 1884, en aquest mateix foli, distribuïdes a dues columnes, receptes en llatí i català. Al f. 2, al peu, un eex-libris ratllat il·legible i un títol del que a penes esdistingeixen algunes lletres; el f. 146 està ple de receptes escrites en llatí. Segons el catàleg de sala, els ff. 1-34, 35-59 i 59v-120 contenen tractats de J. Mesué, Arnau de Vilanova i d'altres; al f. 121 un breu tractat sobre malalties de la matriu “Secundum Petrum de Argilata”, seguiria el text en català CNUM 354, des del f. 127v “Secundum Phelipum de Soldevila. Vellem, Francisce, hanc regulam noviter praticancium a me his preteritis anns cum bellum artis…”, segueix al f. 134 un tractat d'Arnau de Vilanova “… De secretis magnis medicine” i al f. 141 “Ista capitula sunt stracta a Petro Argilata. Capitulum sextum de coagulacione lactis…”

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1648
Location in volume f. 1va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2151
Desconegut. Receptes
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1va] Per a cauall quis paseie flux per dolor de spatles o per obertura
text: prin los capsellons tendres de la stepa negra e de … tro que sia be scalfat
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6858
Location in volume f. 1vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5485
Desconegut. Recepta per fer pomada per adobar les mans i els morros
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1vb] Pera fer pomada adobar les mans elos morros
text: Preneu pomes dolces … e tornara molt blanc e sera feta la pomada
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 354
Location in volume ff. 123ra-129vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1280
Desconegut. Regles de medicina
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS prol.: [ 123ra] L6a breuitat del temps nom comporta estendre en multiplicio [sic] de paraules mas lo amor que us tinch me conujda … eformes pratiques ab les quals poren ab honor e profit eseruici de nostre Senyor deu aconsellar als malalts vostres
text: J2N primis oportet [?] vos ipsum jnscire res sapientiaeque dispossere en esser qual vos dicta esser lo sapientissim ypocras … [ 129vb] … et fiat opiata deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-19