XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1250
Name Biblioteca Real
Associated places Madrid
Former owner of manid 2278 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2025. Pere de Vilasaló, per a Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1218 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/295. Barcelona[?]:, 1479 a quo - 1510 ca. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions, promulgat 1366.
manid 1993 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/2013. Diego de Monfar y Sors, 1632. Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?].
manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2521 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (2). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2447 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (3). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 1984 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/66. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1074 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/624 (1495-05-08). Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1090 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1102 (1483-01-29). Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 .
copid 1066 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1103 (1484). Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 .
copid 1058 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1153 (1481-07-16). Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció) .
copid 1255 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1462 (1490-04-30). Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem .
copid 1012 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/516 (1494-02-21). Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem .
copid 1559 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1126 (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1584 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1679 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1599 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2886 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1612 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2953 (1534-03-12). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 2005 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6468 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 1531 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (primer imprès) (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1591 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/23618 (1592). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1295 Ed.: Madrid: Palacio, I/92 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 1450 Ed.: Madrid: Palacio, VII/1428 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 1536 Ed.: Madrid: Palacio, IX/8260 (1502-11-18). Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet), traduït 1502 a quo .
copid 1455 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/19 (1539-03-10). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1456 Ed.: Madrid: Palacio, I/C/330 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 3022 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chronica, Barcelona, 1547 [COPY 2] (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
Record Status Created 1997-11-12