Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1249
Format llibre. edició. imprés
Author Joan Roís de Corella
Title Obres de J. Roiç de Corella
Associated persons Ramon Miquel i Planas (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Fidel Giró
Date / Location 1913: pp. xc + 459
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya A 83-8§ 4030 A 83-8§ 4035 GAV
Barcelona: Biblioteca de Catalunya A 83-8§ 4030 A 83-8§ 4035 GAV
Barcelona: Biblioteca de treball A 83-8§ 4030 A 83-8§ 4035 GAV
Source of Data for Works texid 2838 Bernat Fenollar, Prevere, Lo credit gran que de subtil entendre, escrit 1497 ad quem
texid 2848 Bernat Fenollar, Prevere, Ma volentat, no menys freda que marbre, escrit 1497 [?]
texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 2829 Carles d'Aragó, Príncep de Viana, Carta a mossén Joan Rois de Corella (I), escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2831 Carles d'Aragó, Príncep de Viana, Carta a mossén Joan Rois de Corella (II), escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2833 Carles d'Aragó, Príncep de Viana, Carta a mossén Joan Rois de Corella (III), escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 1881 Joan Escrivà… Judici de Paris, escrit 1471 ca.
texid 2840 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab los peus verts, los vlls e çelles negres, escrit 1497 ad quem
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 1892 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
texid 5316 Joan Roís de Corella, Cavaller, Beda sou vos, senyor, quant vos contemple, escrit
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2843 Joan Roís de Corella, Cavaller, De bens e plaer tostemps abundos, escrit 1497 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2179 Joan Roís de Corella, Cavaller, Dun bell joyell, senyor, tinch inuentiua, escrit 1455-06 - 1461-09 ad quem
texid 2836 Joan Roís de Corella, Cavaller, En letres dor, tendreu en lo sepulcre, escrit 1497 ad quem
texid 5393 Joan Roís de Corella, Cavaller, En vós es ma fe he tota ma vida, escrit
texid 2837 Joan Roís de Corella, Cavaller, Es vostre cor daçer ab tan fort tempre, escrit 1497 ad quem
texid 2846 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor de saber de qui·l saber estilla, escrit 1497 ad quem
texid 4753 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor donestat, senyora devota, escrit 1497 ad quem
texid 1874 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Jàson i Medea, escrit 1471 ca.
texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
texid 1877 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de la gloriosa santa Magdalena, escrit 1482 a quo
texid 2841 Joan Roís de Corella, Cavaller, In vtroque jure gran doctor, com somies, escrit 1466-09 ad quem
texid 1879 Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486
texid 1873 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lamentació de Biblis, escrit 1471 - 1486
texid 2906 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (I), escrit 1497 ad quem
texid 2907 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (II), adaptat 1497
texid 2129 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra fingida que Aquiles escriu a Policena i resposta d'ella, escrit 1471 ca. - 1497 ad quem
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 2844 Joan Roís de Corella, Cavaller, Los qui amau, preneu aquesta çendra, escrit 1497 ad quem
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
texid 4747 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mort per amor, dins lo negre sepulcre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 4746 Joan Roís de Corella, Cavaller, Morta de part, dauall la pedra marbre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 2842 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mos vlls tanquats per que altra no mire, escrit 1497 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2850 Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
texid 1884 Joan Roís de Corella, Cavaller, Plant dolorós de la reina Hècuba, escrit 1471 a quo
texid 4522 Joan Roís de Corella, Cavaller, Preniu lo pom, mare del gran Cupido, escrit 1497 ad quem
texid 1885 Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.
texid 2830 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al Príncep de Viana (I), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2832 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al príncep de Viana (II), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2834 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al príncep de Viana (III), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 5315 Joan Roís de Corella, Cavaller, Senyor del mon, qui passau en saber, escrit
texid 1886 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sepultura de mossèn Francí d'Aguilar, escrit 1482-11
texid 2845 Joan Roís de Corella, Cavaller, Si [e]n lo mal temps la serena be canta, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 2908 Joan Roís de Corella, Cavaller, Terme perfet del etern consistori, escrit 1474 ca.
texid 1888 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tragèdia de Caldesa, escrit 1458 a quo
texid 2849 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tres causes son que, ab fredor de marbre, escrit 1497 ad quem
texid 1889 Joan Roís de Corella, Cavaller, Triunfo de les dones, escrit 1490 a quo
texid 1891 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
texid 2912 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vna sou vos lo remey de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 5394 Joan Roís de Corella, Cavaller, Yo desig esser vostre; he la sort mia, escrit
texid 2839 Joan Roís de Corella, Cavaller, És pietat si be y voleu atendre, escrit 1497 ad quem
texid 1883 Joan Roís de Corella, Cavaller… Parlament en casa de Berenguer Mercader, escrit 1471-03 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 1304 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-11. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16.
cnum 1305 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), INC/2737(2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26.
cnum 2327 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-14 (a). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13.
cnum 1294 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem. València: Universitària, Bh CF/4 (19). València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502.
cnum 1315 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem. Sevilla: Colombina, 14-2-7 (5). València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?].
cnum 1302 MS: Joan Escrivà… Judici de Paris, escrit 1471 ca.. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1301 MS: Joan Escrivà… Judici de Paris, escrit 1471 ca.. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1303 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1318 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1293 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1292 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1291 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Jàson i Medea, escrit 1471 ca.. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1297 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1296 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1295 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de la gloriosa santa Magdalena, escrit 1482 a quo. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1299 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1298 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1290 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Lamentació de Biblis, escrit 1471 - 1486. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1289 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Lamentació de Biblis, escrit 1471 - 1486. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1300 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra que Honestat escriu a les dones, escrit 1462. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1307 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Plant dolorós de la reina Hècuba, escrit 1471 a quo. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1308 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1309 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Sepultura de mossèn Francí d'Aguilar, escrit 1482-11. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1311 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Tragèdia de Caldesa, escrit 1458 a quo. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1312 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Tragèdia de Caldesa, escrit 1458 a quo. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1313 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Triunfo de les dones, escrit 1490 a quo. Cambridge: Trinity College, R.14.17, 1502 a quo - 1504
cnum 1316 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1314 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1306 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller… Parlament en casa de Berenguer Mercader, escrit 1471-03 ad quem. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-11-17