Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12491
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11327
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre les armades navals ordinacions de 1380
Language català
Date promulgat 1361 - 1393
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 | Antic 10.27 | Antic iij.Q.22 | Antic Est-16-5
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 78-81v
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 78] E2n Johan per gracia de deu Rey darago de valencia… e de Cerdanya. [f. 78v salutatio] al fael nostre en Guilem guardiola algutzir deles nostres armades stant açi en barchinona … Salut e gracia
text: Per ço car de nostra altesa e excellenia se pertany proseguir los actes virtuosos fets per nostres predecessors Reys darago souen armar galeas e altres fustes axi contra infaels e altres enamichs nostres com per altres diuerses rahons concernents exaltacio de nostracorona e per espatxaments de aquelles sie expedient e encara necessari que vos les coses deual cotengudes fer e exequir puguats per expres atorgament nostre segons que vostres predecesors en lo dit offici per vos antichs haueu mils acostumat del qual vos nos per informacio daquen raebuda per menament nostre son plenament certificts volem [f. 79] e de çerta sçiencia ab les presents ordonacions que vos dit algutzir aytantes vagades com per expedicio de nostres armades o del general de Cathalunya o dalqueres qui de nos agen poder darmar açi en Barchinona seran necessaris maestres daxa calafats fusters … [ 81v] … fauor e aiuda tota veguada e aytantes com per vos ne seran raquests
datatio: Dada en Barchinona a .iij. dies del mes de Satembre del any dela natiuitat de nostre senyor M. ccc.lxxxxº Petrus ça calm
Record Status Created 2014-12-30