Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1248
Authors Desconegut
Titles De gran dolor cruzel ab mortal pena
Incipit & Explicits text: De gran dolor cruzel ab mortal pena … enclina·l cap, e l'arma ret al payre
Date / Place escrit 1301 - 1400 (Meyer)
Language català [?]
provençal [?]
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10 10ï: abbaaccd
References (most recent first) Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:3-4
Editat a: Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 101-103 , n. 61
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 131 , n. 0.35 (169:3)
Editat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 158-85 , n. ii (ed. ref.)
Editat a: Aramon i Serra (1962-63), “De gran dolor cruzel ab mortal pena. Assaig d'edició crítica”, Homenaje a Johannes Vincke para el 11 de mayo de 1962 271-278
Editat a: Aramon i Serra (1962-63), “De gran dolor cruzel ab mortal pena. Assaig d'edició crítica”, Homenaje a Johannes Vincke para el 11 de mayo de 1962
Editat a: Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 6-8 , n. 2
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:23-4 (ed. parcial)
Editat a: Bofarull i de Sartorio (1892), “Troballes d'arxiu. Troballa VI. Plantz de Madona Sancta Maria”, Revista Catalana 400-2
Editat a: Milà i Fontanals (1889), De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal 495 nota (ed. parcial)
Editat a: Chabaneau (1888), “Plainte de la Sainte Vierge au pied de la Croix”, Revue des Langues Romanes 578-80
Editat a: Meyer (1881), “Mélanges catalans. 1. Plainte de la Vierge. 2. Du Ms. Douce 162 et de la prédication de Vicent Ferrer en France”, Romania 223-6
Note per a Aramon el text és provençal
Subject MARIOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 318
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 6652 (BITECA manid 1226)
Copied 1301 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1450 [?] (text català, segons P. Meyer)
Location in witness f. 91r-v
Title(s) Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 91] De grieu dolor cruzel ab mortal pena … [ 91v] … Enclinal cap / e larmaret al payre
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 151 (publ. un facsímil)
Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. P
Meyer (1881), “Mélanges catalans. 1. Plainte de la Vierge. 2. Du Ms. Douce 162 et de la prédication de Vicent Ferrer en France”, Romania 224-6 , n. ed. aquest Ms.
Note a excepció dels quatre darrers versos, la composició és copiada a ratlla seguida, separant els versos amb un petit tret. Es troba al full de pergamí actualment relligat al final del manuscrit, però que originàriament no sembla haver-ne format part
ID no. of Witness 2 cnum 319
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 27 (BITECA manid 1227)
Copied 1391 - 1400 (text del f. 127 amb la poesia catalana, el manuscrit és anterior)
Location in witness f. 137va-vb
Title(s) Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 137va] De gran dolor cruzel ab mortal pena … [ 137vb] … Enclinal cap e larma ret a payre
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. B
Bofarull i de Sartorio (1892), “Troballes d'arxiu. Troballa VI. Plantz de Madona Sancta Maria”, Revista Catalana 400-2
Milà i Fontanals (1889), De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal 467 , n. ed. parcial
Chabaneau (1888), “Plainte de la Sainte Vierge au pied de la Croix”, Revue des Langues Romanes 578-80
Note text transcrit, segons Aramon, posteriorment a la còpia del manuscrit, probablement a finals s. XIV o inicis s. XV. El f. 137, que és el darrer entre els folis manuscrits, està numerat modernament a llapis, a diferència dels folis precedents
ID no. of Witness 3 cnum 2254
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 3-4v
Title(s) Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 3] Altra obra sobre la pasio de jhesu christ molt deuota ffeta per
text: De gran dolor / cruzel ab mortal pena … [ 4v] … En clinal cap / e larma ret al payre
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Language of Copy catalanitzat
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. A
Aramon i Serra (1962-63), “De gran dolor cruzel ab mortal pena. Assaig d'edició crítica”, Homenaje a Johannes Vincke para el 11 de mayo de 1962
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7184
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 97-98v
Title(s) Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 97] De gran dolor / cruzel ab mortal pena … [ 98v] … Enclinal cap / e larma ret al payre
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. C
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28