Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1247
Authors Desconegut
Titles Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre
Plany de la Verge
Incipit & Explicits text: Augats, seyós, qui credets Dèu lo Payre … Molt m'és lo jorn dolorós e amars!
Date / Place escrit 1240 - 1260
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: aaaaabb
References (most recent first) Editat a: Izquierdo (1994), “Els Planctus Mariae a les literatures catalana i occitana: l’Augats, seyos qui credets Deu lo Payre”, Miscel·lània Joan Fuster: Estudis de llengua i literatura
Editat a: Mateu Ibars (1968), “Papeletas para el estudio de las Bibliotecas Españolas (continuación)”, Biblioteconomía 67
Editat a: Spaggiari (2008), “Aujhat, baros, que passat per la via [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Spaggiari (2008), “Ay, mo fill car, lo cor mi cuya fendre [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Macdonald (1999), Passion catalane-occitane. Edition, traduction et notes par Aileen Ann Macdonald 176-178
Editat a: Spaggiari (1999), “Aujats, senyors, qui credets Deu lo payre [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 48 , n. 0.19 (8:1)
Editat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 121-157 , n. i
Editat a: Soberanas (1962-67), “Una versió desconeguda d'Augats, seyós qui credets Déu lo Payre”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1 150-154
Editat a: Aramon i Serra (1959), “Augats seyós qui credets Déu lo payre”, Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera 31-40 (ed. ref.)
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:19-20
Tractat en: Milà i Fontanals (1889), De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal 493
Tractat en: Chabaneau (1885), “Le rôle de sainte Marie Madeleine dans la littérature provençale. IV: Cantique provençale en l'honneur de sainte Marie Madeleine”, Revue des Langues Romanes 58-60
Tractat en: Milà i Fontanals (1853), Observaciones sobre la poesía popular. Con muestras de romances catalanes inéditos 57-8
Tractat en: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 9:281-283
Note “nombroses variants que afecten el nombre de cobles i la seva alternança. Se'n coneixen 12 c. diferents (mai al mateix ms.)” (Parramon)
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 315
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000 (BITECA manid 1144)
Copied 1251 - 1300
1151 [?] - 1250 [?] (Josep Romeu)
Location in witness ff. 60v-61
Title(s) Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
Incipit & Explicits text: [ 60v] A2ugats seyors qui credets deus lo payre | augaçs sius plau de ihesu lo saluayre … [ 61] … em paradis abduy allaus [?] repayre | Oy bel fyl car | molt mes lo jorn doloros e amarch
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 7, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 4, 1 x 5, 4 x 3, 1 x 7
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:200-1
Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. A
Aramon i Serra (1959), “Augats seyós qui credets Déu lo payre”, Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera 11-2 i 31-40 edició , n. Ms. A
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 9:148, apèndix xxv, pp. 281-3
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-12, 15-19, 22-24, 26, 29-33, 36-39, 43-46, 57-60 i 64-70 de l'edició d'Aramon i Serra, que de totes maneres no transcriu (després del v. 18 de la seva edició) un vers copiat al manuscrit: “Jueus lan pres sens tort que nols tenia”. Nou cobles d'esquema estròfic molt irregular, escrites a línia tirada. Les estrofes estan delimitades per calderons vermells. En total són 46 vv., dels quals els vv. 6-7 i 45-46 constitueixen el refrany (“Oy bel fyl car | molt mes lo jorn doloros e amarch”), que no es torna a repetir sencer en tota la composició. En canvi, la major part de les cobles afegeix al final l'incipit (“Oy”), tot indicant la retronxa. Aquesta abreviada indicació (“Oy”) no l'hem considerada a l'hora d'establir la versificació d'aquest testimoni. Encara que l'edició d'Aramon i Serra pren com a base aquest testimoni, en realitat construeix un text molt allunyat, amb supressions d'alguns versos i interpolacions de cobles senceres
ID no. of Witness 2 cnum 12252
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, Núm. 3 (BITECA manid 5054)
Copied 1251 [?] - 1350 [?] (M. D. Mateu Ibars)
Location in witness f. 133
Title(s) Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
Aci comença alo plant de la Verge Maria, 87 (M. D. Mateu Ibars)
Incipit & Explicits rubr.: [ 133] Aci comença alo plant de la Verge Maria
text: Auiats senyors qui creets deu lo payre … ay ay ay bels frayres cars
ID no. of Witness 3 cnum 316
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, NAF 4232 (BITECA manid 1224)
Copied 1341 - 1360 (R. Aramon)
1345 (f. lxxvij (= f. 5 mod), data que P. Meyer adjudica als folis escrits fins a aquest punt del volum)
Location in witness ff. cxxxiiii-cxxxv ff. 55-56
Title(s) Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiii] Nostra dona trista fa son plant E las jj marias que la sostenon
text: Avjhat baros Que Passat per lauia | Seu hes dolor tan gran com es la Mie … [ cxxxv] … Lassa iheu Muray | Car no vos pusc sostendre | Ay que faray
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 1 x 6, 1 x 5, 1 x 4, 1 x 5
Language of Copy català provençalitzat
References Editat a: Macdonald (1999), Passion catalane-occitane. Edition, traduction et notes par Aileen Ann Macdonald 176-178
Editat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. D
Tractat a: Shepard (1928), La Passion provençale du manuscrit Didot. Mystère du XIVe siècle 63-5
Tractat a: Chabaneau (1885), “Le rôle de sainte Marie Madeleine dans la littérature provençale. IV: Cantique provençale en l'honneur de sainte Marie Madeleine”, Revue des Langues Romanes 58-60
Note aquest testimoni està inserit en la Passió occitana del ms. Didot, i ocupa els vv. 1497-1523 de l'edició de Macdonald. Chabaneau també edita el Plany de la Verge transmès en aquest manuscrit, marcant entre claudàtors els versos que manquen i que, en canvi, es troben al manuscrit provinent de la Col·legiata d'Àger. El cinquè vers de la segona cobla és una repetició, per error, del v. 4 de la cobla inicial. Igualment, el segon vers de la tercera cobla repeteix el tercer vers de la precedent. Els dos darrers versos de la primera cobla constitueixen el refrany, que no es torna a transcriure en tota la composició. Dels 27 versos totals, ocupen dues línies d'escriptura els vv. 5, 10-12, 22-24 i 26. Per establir el còmput de versos, ens hem servit de l'edició que Chabaneau fa d'aquest testimoni. Mahiques l'exclou del seu treball en considerar el text occità
ID no. of Witness 4 cnum 317
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Ms. 60 (BITECA manid 1225)
Copied 1455 a quo (V. Beltran)
1420 (f. 1)
1450 (ff. 3-5)
1401 [?] - 1450 (ff. 6-25)
1451 - 1500 (f. 26)
Location in witness ff. 26r-v
Title(s) Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
Incipit & Explicits text: [ 26] [Augats] senyors / quj creets deu lo [Payre] | Auyats sius plau de jhesuchrist saluayre … [ 26v] … Ay Ay Ay bells fills cars | molt mes lo jorn doloros e amar
Poetic Stanza 1 x 6, 2 x 7, 2 x 6, 1 x 8, 1 x 9, 1 x 8
Note aquesta versió presenta moltes divergències en relació al text editat per Aramon i Serra. Remetem directament a Soberanas, que edita fidelment aquesta versió de Tarragona, i suggereix que fou elaborada al s. XV. El text és escrit a línia seguida. Una taca d'humitat impedeix llegir l'inici dels dos primers versos, que nosaltres hem posat entre claudàtors. Els versos del refrany es transcriuen sencers al final de cada cobla
ID no. of Witness 5 cnum 2253
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 729 (XI) (BITECA manid 2429)
Copied 1701 - 1800
Location in witness f. 23ra-rb
Title(s) Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
Incipit & Explicits rubr.: [ 23] En lo segon Full del Martyrologi vell en pergami del Arxiu del Capitol de la Iglesia Cath. de Solsona
text: [ 23ra] Huyats senyors qui creets Deu lo payre | Huyats sius play de Jesu lo Salvayre | per nos pres mort e no so preca guayre … [ 23rb] … Car an lo mort sens tort que no tenia | Hoy bels fiyls cars | molt mes lo jorn doloros es amars
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 3 x 6, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 7
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. S
Aramon i Serra (1959), “Augats seyós qui credets Déu lo payre”, Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera 13-4
Note els dos versos de la retronxa es transcriuen íntegrament a les estrofes primera i darrera, de set versos, mentre que les altres estrofes tan sols en transcriuen el primer vers (“Ay bels fiyls cars”). Aquest testimoni ha estat copiat a línia seguida: la rúbrica ocupant tota la pàgina i els versos ocupant dues columnes. Aquesta versió manuscrita es correspon amb els vv. 1-13, 15-20, 22-27, 37-41, 43-48, 50-53, 55, 71-76 i 78-84 de l'edició d'Aramon i Serra. En relació a aquesta edició, el manuscrit interpola un vers repetit, “Car marriment n'aurai mays cascun dia”, que és el segon vers de l'estrofa quarta. Va seguit d'un altre plany, al revers del mateix foli: “Hoy#u senyors qui amau Déu lo Pare” i acaba “Devota fent de plor donaume stiena [sic]”. Continua amb una nota: “Al atras del mateix full se troba est instrument: in Dei nomine et eius gratia amen. XXIX die mensis mandii. Anno Domini MCCCLII cum in Occta Cetsonem verbum Dei tam clero quam populu temporibus regno actis diebus intrascriptis”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-03-25