Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1247
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 89 | Antic 21-1-24
Title of volume RECULL | DE EEXMPL[IS] | Y MIRACLES | PER ALFABETO ( al teixell)
Copied 1441 - 1460 (catàleg)
1401 - 1440 (Riera)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 297 (= II + 1-294 + I) (fol. moderna; les guardes són de paper)
ff.: 297 (= II + ii-[ccxcv] + I) (fol. antiga)
Collation 14/5 2-710 84/5 9-2110 224/5 23-2910 304/2; reclam horitzontal centrat al peu del foli i decorat, no es veuen restes de signatures de quadern
Page Layout 30 línies (f. iiii)
Size pàgina 315 × 228 mm (f. iiii)
caixa 207 × 150 mm
Hand gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletres policromades i il·luminades, algunes deteriorades i despintades
Caplletres: d'altres inicials són en vermell i blau, amb dibuixos a ploma en el color complementari
Other features Justificació: pauta a punta seca, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc o bé trepitjada per l'escriptura
Perforacions: no s'aprecien senyals de perforacions
Condition manquen folis: el primer, un entre els ff. 292-293 i dos entre els ff. 293-294 i un nombre considerable de folis té el marge inferior retallat; algunes caplletres un xic deteriorades
Binding pergamí sobre cartó, antiga però posterior a la còpia
References (most recent first) Descrit per: Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 141
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Mussons (1993), “Estudio del Recull de Exemples y Miracles per Alfabeto”, Literatura medieval. Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 outubro 1991)
Tractat a: Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 204-5
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:104-5
Tractat a: Aguiló (1881), Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV. Are per primera volta estampades baix la direcció d'en Marian Aguiló i Fuster , n. reprodueix en gravats les miniatures
Note segons Mn. Batlle, alguns dels apòlegs del manuscrit provenen de les Verba seniorum

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 351
Location in volume ff. 1-291v (fol. mod.)
ff. ii-[ccxciv]v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1277
Arnau de Lieja. Recull d'exemplis i miracles, gestes, faules i altres llegendes, ordenades per a.b.c.
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Title(s) in witness Recull de exemples y miracles ordonat per Alphabeto, f. IIv guardes del davant, transcrit per una mà molt posterior
Incipits & explicits in MS text: [ 1] uee .i. diable poch molt negre e spauentable qui tiraue ab .i. arch segetes de foch contra labat … [ 291v] … al seu manament cuydantse que abans
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 11 , n. C
Aguiló (1881), Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV. Are per primera volta estampades baix la direcció d'en Marian Aguiló i Fuster
Note Una mà posterior va afegir les línies que mancaven per acabar l'obra
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3023
Location in volume f. 292
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3616
Desconegut. Eximpli e miracle de sant Edimon
Language català
Date traduït 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 292] Eximpli e miracle de ssent edimon Rey danglaterra molt deuot del titol della creu de Ihesuchrist
text: E3sdeuench se en alcun temps quant Sent Edimon rey de angla terra encara era infant … aquestes coses dites linffant jhesus se absenta dels uylls del dit Edimon
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3022
Location in volume f. 292v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3615
Desconegut. Història de l'establiment de l'orde de la Cartoixa
Language català
Date traduït 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 292v] A3questa ystoria deius scrita se compte per qual manera lorde de cartoxa fou stablida e apres comensament per Bruno maestre en teulogia
text: F3o un gran clergue regent sancte de teulogia en paris de gran nom … E los dits maestres e clergues oyda aques
Condition incomplet
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3021
Location in volume f. 293r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1839
Francesco Petrarca. Valter i Griselda
Language català
Date escrit 1374 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 293] uant tots quax per escarn dixli … [ 293v] … en casa sua alegre de son matrimoni e sos inffants
Condition fragment
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2297
Location in volume ff. 294r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2640
Desconegut. Breus notes sobre algunes pràctiques piadoses (abstinència dels divendres)
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 294] A3questes son les rahons per les quals la sancta esgleya de deu ordena que negun christia o christiana no menias carn en diuendres
text: En diuendres en hora de nona adam en parays peca … [ 294v] … deffenents contra tota jllusio
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 30
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-22