Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12477
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals 1377, capítols sobre salaris a les armades reials
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 | Antic 6660 | Antic S.199
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 23v-25 (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness intr.: [ 23v] E2N pere per la gracia de deu Reydarago… e de cerdanja als nobles e amats e feels nostres almjrall e capitans generals … o a llurs lochstjnents saluts e dileccio. Sapiats que nos per profit deles nostres armades hauem fets e ordenats los capitols seguents
text: P2Rimerament volem e ordenam que com e ordenam que com [sic] la paga deles nostres armades sien grans o poques sera cridada que primera ment sien pagats comjts … [ 24v] … ne puxen fugir apres la pagua Rehebuda
epíleg: [ 24v-25] P2er co us dehim eus manam que los dits capitols e cascuns dells obseruets e obseruar facats [sic] en la forma damunt contenguda e contra aquells no vjngats o Facats [sic] en algunna manera manants auos altres dits scriuans deles taules Reals que los dits capitols Registres [sic] en lo llibre dela ordjnacio [f. 25r] deles taules Reals e daquells certifiquets tots los dits oficials per tal quels dits capitols sien obseruats dada en barcelona a viij dies de nohembre del any M ccc lxxvij vissa Ro
Record Status Created 2014-07-29
Updated 2014-07-30