Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12471
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals Missions de les taules d'acordar
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6660 | Antic 6660 | Antic S.199
Copied 1451 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 8v-10 (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 8v] A2questes son les missions deles taules da-cordar [f. 9r] los quals los Dits scriuans degen fer e pagar […] Empero que Reheben apoques de co [sic] que pagaran de vint sous en ssus vissa ppo.
text: P2rimerament los dits scriuans Dela moneda dela taula deuen fer endrecar e adobar e en Joncar la taula dacordar vissa. ppo. I2Tem deu fer comprar vn tapit nou ab senyals Reals. Item vna caxa per a tenir la taula e los llibres e comtes de la taula
: … [ 10] … [f. 9v] Item que de totes les ordinacions damunt dites sien fetes traslats e tranisses [sic] closes e sagellats a barcelona a valencia e mallorques [expl. f. 10] e cerdenya e acoplliure per tal que ignorancia no pusquen atlegar sobre les dites coses vissa pro.
Note coincideix amb el contingut del CNUM 10850
Record Status Created 2014-07-29
Updated 2014-07-30