Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1246
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/3066 | Antic 3066 | Antic L.12
Copied 1391 - 1410

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 112
Page Layout 2 columnes (text llatí dels tractats de medicina i part dels textos catalans afegits als espais en blanc)
Size pàgina 290 × 215 mm
Hand gòtica gòtica del s. XIV (cos del volum)
cursiva les obres catalanes són escrites per dues mans amb diferent grau de cursivitat dels ss. XIV-XV (textos catalans)
cursiva cursiva finals del s. XV (107)
Pictorial elements Il·lustració dibuix, fet amb la mateixa tinta del text, que indica com s'han de fer unes incisions (f. 33rb)
Other features Justificació: la part de pergamí duu una justificació amb línies de guia per als renglons, el paper duu una justificació més senzilla,
Perforacions: es veu un règim complet de perforacions a l'intercolumni i quatre perforacions rodones marcant els límits verticals al marge superior i d'altres quatre a l'inferior; al marge extern dues perforacions marquen el límit de la justificació horitzontal, no té perforacions a l'exterior que marquin els límits horitzontals
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Condition en bon estat de conservació. Són de pergamí els ff. 1-33 i 110-112 i de paper els ff. 34-109
Binding pell “cuero estezado” sobre taula, de l'època, amb restes de les tanques de metall daurat
Associated Texts Conté als ff. 1-5 es copia texid 2284 Hippocrates, Liber epidemiorum llatí
Conté als ff. 6-8 texid 2285 Constantinus Africanus, De aegritudinibus phlebotomandis llatí
Conté als ff. 9-15 texid 2286 Theophilus, De curis oculorum llatí
Conté als ff. 15v-21v texid 2287 Benvenutus Grapheus, De curis oculorum llatí
Conté als ff. 22-33 texid 2288 Desconegut, Notulae cancellarii supra librum de pulsibus Philareti llatí
Conté al f. 33v texid 2289 Desconegut, Practica avium aucupantium llatí
Conté i als ff. 34-107v (acèfal) texid 2290 Desconegut, Tractatus medicinae [?] llatí
Conté f. 109r texid 2304 Desconegut, Pues forzado me es partir, escrit 1480 - 1500 castellà
References (most recent first) Facsímil: Tractat de medicina. Microfilm del Ms. Madrid: BNM 3066 (2000)
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Hitos Natera (1968-69), “Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid de interés a la historia de la Farmacia”, Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia 61-2
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:11
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 41
Note els textos catalans es van copiar aprofitant espais en blanc del manuscrit
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000118720&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1806
Location in volume f. 8va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2292
Desconegut. Recepta per al cap i la vista
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8va] Recepta molt bona per lo cap a confortar e la vista a conseruar
text: Primerament preneu sement de fenoys … e cobra la vista probatum est
References (most recent first) Avenoza (1994), “Anotacions lèxiques extretes de Mss. catalans medievals. Món vegetal”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía 310-11
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1807
Location in volume f. 8vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2293
Desconegut. Recepta per al mal de ronyons
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8vb] a dolor de ranyos que enpaxe hon de no dictarse
text: de continent [?] ajats [?] draps calts … e sempre troba myllora lo pacient e aço es prouat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 350
Location in volume f. 8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2291
Desconegut. Recepta per al mal d'ulls
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 8v] Aquesta Recepta […] per don Galceran [per] ço que auja mals en los huyls … item vnga […] frons
Condition acèfal
References (most recent first) Avenoza (1994), “Anotacions lèxiques extretes de Mss. catalans medievals. Món vegetal”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía 310
Note no es llegeix bé la primera línia en estar guillotinat el foli. Apareix envoltant les altres dues receptes del foli (com si fos un comentari), escrita al marge superior i estenent-se pel marge esquerre; les línies final del text són en llatí
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1808
Location in volume f. 15rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2294
Desconegut. Recepta per a madona Isabel
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15rb] A trencadura madona Ysabel
text: Ajau .ja lliura. derba col … solament per sobre la amargor
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1809
Location in volume f. 21va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2295
Desconegut. Medicina per a fístula de lacrimar
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21va] Medicina molt notable e prouada a fistola de lacrimar o altra que sia en qualsevol part del cors
text: Prenets çerarach e oliuer bort … e guarra sens dupte deus ajudant
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1810
Location in volume f. 21vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2297
Desconegut. Recepta per a mal de trencadura
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21vb] A mal de trenchadora cosa bona e prouada
text: Primerament que sie fet lo braguer … e ab aço continuant deus volent guarra
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1811
Location in volume f. 21vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2298
Desconegut. Recepta per al dolor que sofreixen els trectats per ventositat
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 21vb] A dolor que suffixen los trenquats per ventositat o ffredor que han retollida bax en lo budel … val a tolie la dolor
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1812
Location in volume f. 21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2296
Desconegut. Medicina per a la ciàtica
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] A ciaticha
text: A dolor de çiaticha prenets pebre redon … queus guardeu de pex majorment de pex […]
Condition incomplet
Note la darrera línia no es llegeix en estar guillotinat el peu del foli. Recepta escrita al marge inferior del foli
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1813
Location in volume f. 33rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2299
Desconegut. Unguent per a curar la migranya i altres malalties
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33rb] Lenguent dejus fet val molt a les seguents malalties dejus sites
text: Prenets flors de gauarrera … aquestes son les virtuts
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1814
Location in volume f. 33rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2300
Metge anònim. Recepta per a mal de la mare
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33rb] Memorja de ço que ses feyt a obs de elienor per lo mal dela mare que diu auje … segons ques seguex
text: Primerament prenet vn manat de centaura … ab aço lj foren de gran remey
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1815
Location in volume f. 33v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2301
Metge anònim. Recepta per a treure el dolor a Elionor
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 33v] Aquestes erbes ajudaren a tolre la dolor a ma ffylla elionor. Saluja, spigol, ysop … que sie calt posat ali on es la dolor
Note Escrit al peu del foli, a ratlla tirada; es tracta d'una nota de lectura, ja que hi ha una senyal de crida al començament del text que fa referència a un passatge del text llatí
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1816
Location in volume f. 108v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2302
Desconegut. Carta d'amor
Language català
Date escrit 1451 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 108v] Ihs. Com per custum hi husanca de gentilesa tota persona requesta axi darmes com damos [sic] … lo quj ab grant desig dexige eser vasal hi sobmes vostre
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1817
Location in volume f. 108va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2303
Desconegut. Dir-vos-ho he. Sia secret
Language català
Date escrit 1451 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 108va] Dir vos ho he sia secret | amor mos mals vos vulc contar … [ 108vb] … ay trist de mj hi ques he fet
Poetic Stanza 1 x 5, 1 x 9, 1 x 5, 2 x 9
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 1818
Location in volume f. 112ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2305
Desconegut. Recepta
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 112ra] Primerament ques guart de faues … al mati e que no sop e si u fa poch e gran dia
Note escrit a una columna sobre un foli de pergamí molt deteriorat, té la primera línia guillotinada i el títol no es pot llegir bé: “ […] mal de […]”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06