XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1246
Name Biblioteca de las Cortes
Associated places Madrid
Former owner of manid 2267 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Códices LXXXVIII. 1351 - 1400. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1446 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 9/481. 1401 - 1450. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2491 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 9/5899. Barcelona[?]:, 1781 - 1810. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2103 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (42). Avignon: Arnau de Vilanova, 1309. Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309.
manid 2569 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (13-14). 1341 - 1360. Desconegut, Refranys aragonesos i catalans, escrit 1301 [?] - 1340 [?].
manid 1794 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/482. 1391 - 1410. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1795 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/483. Guillem Sant Martí, 1501 - 1550. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 2485 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/680. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1986 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/999. 1501 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2518 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1116. 1441 - 1450. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa), celebració 1442 - 1443.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2541 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1120. 1428 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427.
manid 2542 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1121. 1429 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430.
manid 2543 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1122. 1435 a quo. María de Castilla, Reina de Corona d'Aragó, Corts de Montsó, promulgat 1435.
manid 2181 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1125. 1351 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Corona d'Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247.
manid 2481 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/5109. 1551 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2493 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/5550. 1601 - 1700. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2482 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/5567. 1601 - 1700. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
copid 1464 Ed.: Madrid: Palacio, I/206 (1494-09-04). Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392 .
copid 1829 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/28 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1861 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general 1511 (1511-01-15). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 3025 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 [COPY 4] (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
References (Most recent first) Biblioteca de las Cortes (Espanya) (2000), Catálogo de la Biblioteca de las Cortes
Alberola Fioravanti (1995), Guía de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 36-7
Note El seu fons procedia del “Colegio de San Isidoro” dels ‘jesuïtes; en ésser aquests expulsats passà a la “Biblioteca de las Cortes” i més tard a la Real Academia de la Historia
Record Status Created 1997-09-08
Updated 2000-10-03