Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1245
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Martí de Barcelona
Title De codicografia francisco-catalana
Source Estudis Franciscans
Date / Location 42 1930: pp. 69-79
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) 271.33 (05) (46.71) 2/9
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 271.33 (05) (46.71) 2/9
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1813 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 78. 1401 - 1415. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
manid 1071 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 471. 1451 - 1500. Guillem de Lanícia, Camí de salvació o jornada de salut (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450 [?].
manid 1149 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 473. Monestir de Sant Jeroni de la Murtra:, 1491-03-16. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Doctrina de la contemplació de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1491 ad quem.
manid 1479 MS: Cambridge: Trinity College, B.15.14. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1922 MS: València: Universitària, 980. 1401 - 1500. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Punyiment d’amor, traduït 1458 ad quem.
Source of Data for References bibid 1244 Oliger (1921-22), “Le Meditationes vitae Christi del pseudo-Bonaventura”, Studi Francescani
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2003-10-23