Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1245
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number c.III.18 | Antic ç.III.18 | Antic Cax. 22. n. 18 | Antic III.φ.87
Title of volume cax. 22. nuo 18 ( llom (a tinta))
Copied 1301 - 1400 (Zarco)
1341 - 1360 (Castañeda)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 244 (= i + i-clxxxxviiij + cc-242 + I) (fins al f. clxxxxviiii restes d'una foliació antiga, continuada també en xifres romanes per mà posterior i completada -quan no es pot llegir- per una mà moderna a llapis)
Collation volum format per quaderns de deu i dotze bifolis
Page Layout 30 línies (f. xira)
Size pàgina 203 × 140 mm (f. xir)
caixa 174 × 110 mm
Hand gòtica diverses mans gòtiques, amb divers grau de cursivitat, algunes bastant posades
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (al f. 235;)
altres motius sense identificar (al cos del volum)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: sense senyals visibles de justificació al cos del volum, aprofitant l'escriptura la totalitat de l'espai disponible -els marges són mínims-; cap als textos catalans, que han aprofitat generalment espais deixats en blanc al volum
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition molt malmès per la humitat, en la seva segona meitat molts folis estan reduïts a engrunes. Als folis folis on no es pot llegir la vella foliació, perquè han estat guillotinats, es veu el número modern a llapis. Bona part dels quaderns només són de paper
Binding pergamí amb pestanyes i restes de les cordes que tancaven el volum
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares [?] (Antolín, ho dóna com dada no comprovada)
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 20 , n. 14-7
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 35-6 , n. 55
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:290-94
Note Zarco Cuevas assenyalà que al Ms. BdC 86 es copiaven també receptes Del romaní

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 349
Location in volume f. 10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1276
Desconegut. Recepta per a la gota roja
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 10v] A persona quj haia mal en la cara que hom apella gota roia ques fa per força prenets les roses fresques … iiij. onzes de sagi mitge lliura daygua ros
Note Escrit amb una lletra cursiva aprofitant un bocí en blanc del manuscrit
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1824
Location in volume ff. 11-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2315
Desconegut. Propietats del romaní
Language català
Date compilat 1340 [?] - 1360 [?]
Title(s) in witness Lo Romani ha .xxvj. proprietats dauall escrites
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Lo Romani ha .xxvj. proprietats dauall escrites
text: .i. Prin flor de Romani e ligala en .j. drap … [ 12] … xxvj. A mal de pits deuets usar en lo vi dela flor secca del romani
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1825
Location in volume f. 12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2316
Desconegut. Propietats de la sàlvia
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness De la saluia
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Dela saluia
text: Medicina prouada ala vista. Prin saluia segons quen volras menjar e pica la ab mujols dous … E sofira lo dit pacient axi com mils pora la fredor dela dita aygua qui es sobiranament freda
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1829
Location in volume f. 198
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2320
Desconegut. Remei per al dolor
Language català
Date escrit 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 198] Si algu haura passio […]ta o […] segons per hauer tost remey faça la cos dejus [di]ta es assaber. […] colomina e d[…]eta en vna Caçola e siay mes del mellor vi vermell … e aytant com lo passient ho pora sostenir pus calt posat en .j. drap de lj tinga ho alli on ha la passio E com sera refredat allo matex o daltre fet per semblant manera sia tornat calfar e tornat la on ha la passio E es cosa prouada que toll la dolor. E si per auant tornara faça allo matex
Condition fragments
Note text molt fragmentari pel deteriorament del paper
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1830
Location in volume f. 199
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2321
Desconegut. Manera de pagar el lloger de béns
Language català
Date promulgat 1301 - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199] Segons estil dela cort del senyor Rey loguer dels bens. se paga per aytal forma
text: En arago loguer de la bens .x. diners jaccesos … hostal palla e frar .iiij. diners M.a Ciuada ut supra
Note segueix una nota llatina sobre els Macabeus
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1826
Location in volume ff. 220-221v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2317
Desconegut. Formularis per escriure cartes
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 220] […] Esgordadora cosa es empero que vltra los titols damunt dits sie ajustat titol de ducat o daltre titol sil han aquells als quals scriu … [ 221v] … Salute et votiuo prospitatis augumentum
Condition fragment
Language of witness català
Note només queden fragments, en estar el paper esmicolat. Els últims texts que es poden llegir són una carta en castellà al rei de Castella i una en llatí al rei Robert de Sicília
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1827
Location in volume ff. 235v-236
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2318
Escrivans de manament (plaça sense especificar). Carta
Language català
Date escrit 1415 - 1458
Title(s) in witness Dels scriuans de manament
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 235v] Dels scriuans de manament
text: Item senyora com sia […]i que les loables ordinacions … [ 236] … per vos senyora al primer e degut stament
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1828
Location in volume ff. 249-250
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2319
María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó. Carta
Language català
Date escrit 1415 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 249] Maria per la gracia de Deu etc. Als nobles amats e fels nostres tots e sengles vis reys Gouernados vegues batles e altres qualseuol officials … Salut e dileccio
text: Sapiats que vos en fauor del ostol i armada quel general del principat de cataluya … [ 250] … per los locs acustumats de vostres jurediccions publjcar. Dada et caetera
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26