Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1244
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 57 | Antic Anc. fonds, 7806
Title of volume DES VERTUS | THEOLOGA | EN ESPAGNO ( gravat en or al teixell)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu Sorell, Ciutadà de Ciutat de Mallorca para Ponç Des Lledó, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, 1438-12-29

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 331 (= III + 1-325 + II) (foliació moderna a ploma, en xifres aràbigues; a partir del foli 190 corregeix una altra mà, també moderna)
Collation [1]6/5 [2]3/1 [3-9]16 [10]2 [11]16 [12]18 [13-14]16 [15]18 [16]16 [17]18 [18-19]16 2018 2120 2216 (Puig i Oliver et al. (2012))
Page Layout 31 línies (f. 15)
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 3)
caixa 185/187 × 140 mm (f. 15)
Hand gòtica una sola mà, amb forta influència de la bastarda
Watermark carro de dues rodes amb els radis en forma d'aspa (als ff. 1-125,) (semblant a Briquet 3542, Genova: 1414, Perpinyà: 1398?, Chambéry: 1414-17, Gex: 1415, Bourg: 1415-17, Bruxelles: 1416, Le Puy: 1422-27, Fabriano: 1431, Damme: 1437, Sienna: 1457-60;)
cap de brau (als ff. 126-325,) (Briquet 14954, Lessay: 1430-5, var. Genova: 1432, Brunswick: 1438)
flor de lis (als ff. de guarda)
Pictorial elements Caplletres: sense fer (al seu lloc la lletra de guia)
Altres: rúbriques, calderons, tocs en algunes lletres i passatges subratllats en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions als angles de la caixa fetes amb un punxó
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior, llevat del dinovè que no en té
Condition taques d'humitat i alguns folis amb forats fets per corcs. Els folis 44, 54 i 190 estan repetits, en la foliació moderna van com bis; folis 12r, 318v-323v en blanc; els folis 322r i 324r-325r contenen esborranys de cartes i el f. 325v proves de ploma; les guardes preliminars són en blanc. No disposa de foliació antiga, però sí d'una moderna, de la biblioteca
Binding de la Biblioteca Reial, en vermell, amb l'escut reial gravat en daurat al centre dels plans; llom amb cinc nervis amb daurats, amb la corona reial als entrenervis
History of volume Adquirit 1668 d.
Previous owners (oldest first) Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 1661
Paris: Bibliothèque Royale (inv. Clément)
Associated persons Altres recomanant Francí Bartomeu, amic de/d' Joan Migem
Altres al f. 322 hi ha una lletra de Joan Migem, amic de/d' Francí Bartomeu
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 228-40 , n. 30
Descrit per: Zinelli (2002), Carta
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 174
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 92
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxiv , n. C
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:269
Tractat a: Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 469-71
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 53 , n. 103
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:56
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 5 , n. 19
Note escrit a dues tintes (marró i negra), una d'elles, a partir del foli 167v corrosiva. Al f. 325v prova de ploma repetida: “A x de juy | any lx set matj mon ffill aprendra de ascrjura a XXX sous llo mes | doni mill XV sous. den tra de[…]”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 46
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 673
Location in volume ff. 1-313
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (5a part, caps. 101-122)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Capitol cxxiij con amar massa e desordanadament sos parents empatxa molt la dreta e pura amor que deuem hauer a deu … [ 11v] … Capitol cccxcvj quj fa gracies adeu del acabament de aquest libre scusacio ala dita senyora contessa aquj es offert
rubr.: [ 12v] Saguex sa la qujnta part de aquest libre en ques tracta de dones Religioses
pream.: [a]3cabades son les quatra parts prjncipals de aquest libre present e ara per la gracia de deu tractarem dela qujnta part quj es de donas monges e religioses … Vuytenament de contemplacio e sentiments celestials
rubr.: [ 13] Capitol .ci. qui comensa a tractar deles virtuts teologuals E primerament posa quals son los articles dela fe catholica
text: [c]6omensam donchs al prjmer punt de aquesta qujnta part hauem a dir deles virtuts theologals E açi nota prjmerament que sagons que posa mossen sant Augusti les virtuts theologals e diujnals son tres … [ 313] … vull que tots temps sia sots mes a correccio de sancta mare sgleya e dels piadosos seruidors de nostro senyor deu Jhesuchrist Amen
colofó: Araquesta del honrat en Pons desledo mercader e Ciutada de Mallorques fon scrit lo present libre appellat delas donas per mans den Barthomeu sorell scrjuent dela dita ciutat lo jorn del beneit sant Tomas de Nadal en lany Mccccxxx vuyt les animas de aquests haien repos ab deu. Amen
Condition acèfal
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 105 , n. C
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 639 , n. 103 (Ms. C)
Note manca un foli amb l'inici de la taula
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 348
Location in volume ff. 313v-318
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1275
Desconegut. Breu receptari del ms. BNF esp. 57
Language català
Date escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 313v] De tenasmon
text: Tenasmon es vna malautia qujs fa en aquell budell qui es appellat langueon o budell cular … [ 318] … e ab mel com sia poluorjtzat encorporar o e sia fer lo letouarj quen meny com sa colguara
Note textos posteriors a la còpia de l'Eiximenis; detallem totes les receptes que contè, part de les quals formen un petit tractat sobre les plantes útils en medicina
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8027
Location in volume f. 313v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5499
Desconegut. Recepta per guarir tenasmon (I)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 313v] De tenasmon … e sia sobre lo loch emplaustrada molt forment sana
text: Tenasmon es vna malautia
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8028
Location in volume f. 313v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5500
Desconegut. Recepta per guarir tenasmon (II)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 313v] En axo matex
text: R. ensens mascle ia onza … e tenjts lo sacret cor naguna cosa no val tant
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8029
Location in volume f. 313v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5501
Desconegut. Recepta per guarir tenasmon (III)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 313v] En axo matex
text: Soffomjgacio feta de angelot … sana tenasmon prouat es
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8030
Location in volume f. 313v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5502
Desconegut. Recepta per guarir tenasmon (IV)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 313v] En axo matex
text: Policarja emplastrada … e la jnflança del ses
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8031
Location in volume f. 313v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5503
Rubertus. Recepta per guarir tenasmon (V)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 313v] En axo matex
text: Asso es sert speriment sobre tots siafumentat lo langueon … mas encara alaximent dela mare ajuda. Rubertus
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8032
Location in volume f. 314
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5504
Desconegut. Recepta per matar cucs (I)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314] Per matar cuchs
text: Sament dapi mata tots los vermens molt forment
Note donem tot el text de la recepta
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8033
Location in volume f. 314
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5505
Desconegut. Recepta per disoldre les humors grosses
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314] Per disolre les humors grosses
text: Sement de sinapi confita … del pulmo e les vias del ale
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8034
Location in volume f. 314
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5506
Desconegut. Recepta per ablanir les canals dels pits
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314] Per ablanir les canals dels pits
text: La guoma de cirer … ablanex forment les asprees dels canals dels pits
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8035
Location in volume f. 314
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5507
Desconegut. Recepta contra el corriment de la relma vella
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314] Contra lo decorriment dela relma vella
text: Contra lo decorrjment dela relma vella … quj deualla del cap dessecar sa
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8036
Location in volume f. 314
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5508
Desconegut. Recepta contra mal d'asma
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314] Contra mal dasma
text: Assa fetida donada al vespre … e obre lo pulmo elos asmatichs sana
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8037
Location in volume f. 314r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5509
Desconegut. Recepta a disoldra humors
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314] Adissolra humors
text: Guoma de pressaguer dadad abeure … [ 314v] … eles grosses humjors quj son al pulmo porgua
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8038
Location in volume f. 314v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5510
Desconegut. Recepta contra dolor de budells (I)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314v] Contra dolor de budells
text: Ffemta de ouella calent sia be picada … sia posat demunt e gorra sens falla
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8039
Location in volume f. 314v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5511
Desconegut. Recepta contra dolor de budells (II)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314v] En axo matex
text: Ruda bulljda en oli … crastirj fet cura prest
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8040
Location in volume f. 314v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5512
Desconegut. Recepta contra dolor de budells (III)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314v] En axo matex
text: R. agarich onza ia … e buyda les humors crues
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8041
Location in volume f. 314v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5513
Arnau. Recepta per matar cucs (II)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314v] Per matar cuchs
text: Plantatge picat e emplastrad … del cors per la sua virtut Arnau
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8042
Location in volume f. 314v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5514
Desconegut. Recepta per matar cucs (III)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314v] En axo matex
text: Si vntat lo melich ab olj … mata los cuchs
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8043
Location in volume f. 314v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5515
Desconegut. Recepta per matar cucs (IV)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 314v] En axo matex
text: Aygua en la qual sia cuyta menta … gita cuchs del ventre
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8044
Location in volume f. 315
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5516
Desconegut. Recepta per al mal de morenes
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315] Per mal de morenes
text: Poluora de soffra gitade sobre brases … e asso es ser amj
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8045
Location in volume f. 315
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5517
Desconegut. Recepta per fer urinar
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315] Per fer vrjnar
text: Parjtaria picada … mereuellosament fa vrjnar
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8046
Location in volume f. 315
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5518
Desconegut. Recepta per gitar la pedra
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 315] Sanchde boch a iij anys … tantost foragita la pedra
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 8047
Location in volume f. 315
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5519
Desconegut. Recepta per curar pons (oli)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315] Per curar pons
text: Aquest oli es mereuellos aps pons e aleuar la dolor … sia mes dins lo sec E aço fets per iij Jorns
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 8048
Location in volume f. 315r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5520
Desconegut. Propietats del senet
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315] Dela propietat de senet
text: Senet ha moltes virtuts e es calt e sech en lo prjmer grau … [ 315v] … e tot sols de iij onzes fins en .v.
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 8049
Location in volume f. 315v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5521
Desconegut. Recepta per a foscura d'ulls
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315v] Per foscura duylls
text: ffels de anjmals tots son calts … o del guabre e apres aquells del bou
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 8050
Location in volume f. 315v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5522
Desconegut. Recepta per a úlceres de boca
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315v] A vlceres de bocha
text: Seuer es calt en lo segon grau … e en les genjues
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 8051
Location in volume f. 315v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5523
Desconegut. Propietats de la llengua bovina
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315v] Dela propietat dela lengua boujna
text: Lengua boujn a es calda e humjda … es vna deles cordials medicines
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 8052
Location in volume f. 316
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5524
Desconegut. Propietats del mastec
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316] Dela propietat del mastech
text: Mastech es calt e sech … de malencolja e de asma
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 8053
Location in volume f. 316
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5525
Desconegut. Propietats del sèver
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316] dela propietat del Ceuer
text: Seuer es calt e sech con es bagut … e no lexa corrompra la vianda en ell per aduscio
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 8054
Location in volume f. 316
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5526
Desconegut. Propietats del lignum àloe
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316] dela propietat del lignum aloes
text: Lignum aloes es calt e sech … e remou la putrefaccio con hi es
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 8055
Location in volume f. 316r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5527
Desconegut. Propietats del galangal
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316] Galangau qujna es la sua propietat
text: Galangau es calt e sech … [ 316v] … en lo ventrell e les fa fondre
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 8056
Location in volume f. 316v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5528
Desconegut. Propietats de les violes
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316v] Dela propietat deles violes
text: Violes son fredes en lo prjmer grau … e son profitoses alur enflament
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 8057
Location in volume f. 316v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5529
Desconegut. Recepta per als pits
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316v] Per los pits
text: Ysop es calt e sech … e es degut que hom sa fiu en aço
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 8058
Location in volume f. 316v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5530
Desconegut. Recepta per al dolor de la vulva i altres malalties de la dona
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316v] Per strenyer lo [espai en blanc, paraula raspada]
text: Cassia ligna es calt … es profitos adolor de vulua e obre les suas opilacions quj hi son
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 8059
Location in volume ff. 316v-317
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5531
Desconegut. Propietats de la regalèsia
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 316v] Dela propietat dela regualecia
text: Dregalicia es calda … [ 317] … tota aquesta vmectacio es profitosa de tos e vmecta e mundifica los pits
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 8060
Location in volume f. 317
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5532
Desconegut. Medicines que són bones per jaure ab fembra e que multipliquen l'esperma
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 317] Deles medicines que son bones de Jaure ab fembra e que multipliquen lesperme
text: Les medicines per acrexer lesperme son aquestas axi con gingebre … e de molts e lurs semblants
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 8061
Location in volume f. 317
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5533
Desconegut. Medicines que tollen de jaure ab fembra
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 317] Deles medicines quj tollen de Jaure amb fembre son aquestes
text: Les medicines quj tollen de Jaure ab fembre son axi con oebre Ruda … abficossos Mores
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 8062
Location in volume f. 317r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5534
Desconegut. Recepta per estrènyer la natura (I)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 317] Per strenyer lo [paraula raspada]
text: Si vols quela fembra quj no es poncella sia aytan streta con si era puncella prjn dela ceba marjna … [ 317v] … e sera aytan streta con si era poncella
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 8063
Location in volume f. 317v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5535
Desconegut. Recepta per estrènyer la natura (II)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 317v] Per axo matex
text: A fembra quis vol strenyer la natura … e strenyera sens mal afer alhom
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 8064
Location in volume 317v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5536
Desconegut. Recepta a mal d'eixir
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 317v] Amal dexir
text: Per hom o fembra qui haia mal dexir prin ia sponge noua … ameniar viiijo matins prouat es
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 8065
Location in volume 317v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5537
Desconegut. Recepta per avorrir lo vi
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 317v] Per fer auorrjr lo vj
text: Prjn ensens e Ruda yatant de vn com daltre … e biuna hun poch tots matins endeju viiijo matins e auorrjr la
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 8066
Location in volume ff. 317v-318
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5538
Desconegut. Recepta per a dona que es vol emprenyar (I)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 317v] Per dona qujs vulla enprenyar
text: Prouat es stat per dona quj hauja stat xx anys que no hauja hauts jnfants … [ 318] … e meniats ne tots matins e tots vespres e apres quen haiats meniat non baguats
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 8067
Location in volume f. 318
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5539
Desconegut. Recepta per a dona que no té llet
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 318] Per dona quj no ha let
text: Prenets orengua e hun poch de pebre … e haura let assats
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 8068
Location in volume f. 318
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5540
Desconegut. Recepta per fer pixar la fleuma
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 318] Per fer pixar la fleuma
text: Prenets deles borratges les fulles e la flor … fer vos ha puxar la fleuma
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 8069
Location in volume f. 318
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5541
Desconegut. Recepta per a dona que es vol emprenyar (II)
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 318] Per dona qujs vulla emprenyar
text: Prjn lo cayll dela lebre e desfel be ab vj … e jagua ab son marjt prouat es
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 8070
Location in volume f. 318
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5542
Desconegut. Letovari de vida
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 318] Letouarj de vida
text: Lo present letouarj val amal de ventre … e sia fet lo letouarj quan meny con si colguara
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-02-22