Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1241
City and Library Chicago Newberry Library
Collection: Call number Ayer ms. 746
Title of volume TRACTAT | DEL ASTROLECH | THOLEMEV | SIGLE XV ( a l'estoig del volum, just a la part del llom, amb ferros daurats)
Copied 1396 - 1410 (J. Riera)

External description
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: [1]-109 (fol. a llapis)
Collation [1-6]10 [7]12 [8-9]10 [10]8 [11]4/5; quaderns sense signar; reclams a la dreta del marge inferior en posició horitzontal
Page Layout 25 línies (f. [4])
Size pàgina 170 × 116 mm (f. [4])
caixa 106 × 70 mm
pàgina 170 × 116 mm (f. [74])
caixa 106 × 74 mm
pàgina 166 × 116 mm (f. 101)
caixa 122 × 72 mm
Hand una mà gòtica (als ff. [2-70])
una altra mà gòtica (als ff. 70v-102v)
una mà cursiva (als ff. 103v i 104v-105r)
una altra mà cursiva (als ff. 105v-109r)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: afiligranades a dues tintes, i de diverses mesures (generalment de tres unitats de pauta)
Caplletres: algunes inicials safranades, o lletres decorades en vermell
Calderons alternen en vermel i blau
Altres: taules i diagrames conceptuals
State són pautats a punta seca els ff. [2]-[72]v (a excepció del f. [70]v, pautat a ploma); també són pautats a ploma els ff. [73]v-[98] (en vermell) i [100]-101v (en negre); tots els folis pautats a ploma contenen taules, mentre que els folis pautats a punta seca ens han transmès bàsicament el text; altres folis, amb diagrames, i els folis finals no estan pautats: es tracta dels ff. [73]r, [98]v-[99]r, 102r i 103-109; almenys sis perforacions, petites i allargades, a la major part dels folis pautats; dels ff. [73-97], on es representen diverses taules, tan sols són visibles deu perforacions al marge superior, mentre que als quatre marges dels ff. [70] i 100-102 es veuen moltes perforacions que semblen executades amb roda amb punxes
Condition la foliació, a llapis, tan sols es troba als ff. 11, 21, 31, 33, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101-109
Binding antiga, en pell sobre fusta; restaurada, amb restes d'antigues tanques i fermalls de ferro; a dins d'un estoig, modern, en pell amb ferros daurats i ferros secs, i cinc nervis a la part del llom
Previous owners (oldest first) Edward E. Ayer
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 65-6
Descrit per: Mahiques Climent (2005), Inspecció personal
Tractat a: Chabás Bergón et al. (1992), L'astronomia de Jacob ben David Bonjorn 161-3
Descrit per: Johnston (1984), “A Catalan manuscript of the fifteenth century: Newberry Library, Ayer Ms. 746”, Proceedings of the Illinois Medieval Association
Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1959), “Una traducción catalana de las Tablas Astronómicas (1361) de Jacob Ben David Yomtob de Perpiñan”, Sefarad
Catalogat a: Rossi et al. (1877-1934), Indice raggionato dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo
Note El primer foli duu enganxada una quartilla de paper imprès, on es llegeix: “THE HENRY STEVENS Ptolemy Collection Begun in 1848 and since his death in 1886 Stevens until acquired in 1898 by EDWARD E. AYER [amb bolígraf:] Tractat del Stralau del gran Strolech Tholomeu Catalan manuscript of the 15th century”.

S'inclouen diverses taules, entre d'altres: “Taula de eleccions segons lo signe en que es la luna” (f. 33v); “Taula assaber los lochs delas stelas fixas en lo zodiach e la lur latitud daquell e lur passament en mitg del cel e la lur latitud del equinoccial” (f. [45]v); “Taula per saber quantes hores fa de mig jorn segons es latituds” (f. [70]v); “Taula dela proporcio del creximent del amior die sobre 12 hores en cascuna latitud del poblat dela terra” (f. 102v); al f. 73 es llegeixen unes anotacions que comencen així: “Aquests son los termens del eclipsi del sol […]”; als ff. [73]v-101v segueixen taules en llatí; al f. 103v es copien partides de bateig dels fills de Rafel de Besalú (anys 1497-1501), al f. 104v les partides de bateig dels fills de Francesc de Besalú (anys 1490-1500), al f. 105 les partides de bateig dels fills de Rafel de Besalú (anys 1490-1495) i al f. 109 les partides de bateig dels fills de Bertomeu de Besal£, pare de Francesc i de Rafel (anys 1438-1456).

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5024
Location in volume a la part interior de la coberta
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5643
Desconegut. Recepta per fer tinta
Language català
Date escrit 1415 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a la part interior de la coberta] Recepta de tinta
text: Primo vin vermell … e passats los vj jorns sia tot mesclat
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7386
Location in volume ff. [2]-33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9924
Desconegut. Tractat del Stralau del gran strolech Tholomeu
Language català
Date traduït 1350 [?] - 1390 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [2]] Açi comença lo tractat del Stralau del gran Strolech Tholomeu. Rubrica del present libre
índex: E4N aquest libre ha .xxxx. capitols Lo primer a saber comptar los noms del Jnsturment [sic] … [ [3]] … Lo .xxxx.e asaber les reuolucions dels anys del mon
rubr.: Lo primer capitol sobre lo Jnstrument del Stralau e los noms que son en aquell
text: P4Rimo es lo anell e ha nom lo penjament e es aquell ab lo qual penja lestrelau … [ [33]] … les hores que son passades del dia lo qual te ha mostrat la obra E abtant ha compljment lo tractat del stralau a deus gracias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8688
Location in volume ff. [34-44]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9925
Desconegut. Practica de fer l'astrolabi atribuïda a Ptolomeu
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [34]] Açi comença la pratica de fer lastralau del gran Stroleg Tholomeu per Set Clims
text: U3Olem fer hun superfici rodon pla per figurar en aquel la spera e les sues rodas … [ [44]] … e traure aquella en acte E abtant es complida la pratica de fer lestralau a deus gracias
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8689
Location in volume [44]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10061
Desconegut. Obres científiques atribuïdes a Ptolomeu
Language català
Incipits & explicits in MS ? TEXTI: [ [44]v] S3j volem saber hun pou quant ha de pregon ho qual se vulla altre cosa semblant penjarem lastralau ab la ma … E ab aquesta manera podem prouar entre duas distancias en latitud ho en pregonea ho en altitud
text II: E3s stada guardada la altitud per alguna distancia e son estats trobats … [ [45]r-v] … que es entre los dos lochs ala altitud aixi que seria la altitud segons aço [f. 45v] sis canes
text III: [ [45]v] S3j vols saber quants anys ha quel stralau es fet guarda lo loch de alguna stela fixa … aixj que vendrja a cascun any lo seu moujment en torn sinquanta hun mjnut
Note tres paràgrafs diferents, dels quals hem transcrit individualment l'incipit i l'explicit
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8690
Location in volume ff. [48]v-[50]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9925
Desconegut. Practica de fer l'astrolabi atribuïda a Ptolomeu
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [48]v] s3j volem fer hun jnstrument per lo qual sapiam quina hora es … [ [50]v] … en qual se vol dia del any com la ombra dela columpna caura sobra aquesta linja sera mig Jorn
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8691
Location in volume ff. 51-[70]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2058
Jacob ben David Bonjorn. Regles per a la utilització de les taules de Bonjorn
Language català
Date compilat 1406
Incipits & explicits in MS text: [ 51] D3Jx Jacob fill de daujd fill den bon Jorn per tal com la Sciencia matematical … [ [56]] … e que vulla endressar les mjes vias e quem mane en carrera de veritat
rubr.: Lo capitol primer en compte del temps deles conpiccions [?] e opposicions vera [?] e lo loch ver del sol en aquellas e argument dela latitud
text: S3j uols saber la hora dela conpiccio [?] ho opposicio vera per aquestes taulas trobar les has … [ [70]] … aixi con diu lo propheta e laterra ha illumjnada dela sua gloria Senyor verdeus conuerteix nos illumjna les tues faç e serem fets saus e est phinitum
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8692
Location in volume ff. 105v-108v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9926
Desconegut. Receptes del ms. Ayer 746
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105v] Per mal de [..]
text: Primo sanitem [?] de Gnos [?] be pichat e bollit ab vjn vermell apres ab drap de lana … [ 108v] … Hajau les plomes de les ales de vna perdiu e aptres meteu al fonch vna teula e com sera cremant posau hj les dites plomes e fara sen poluora e de aguilla e iij prests ab brou sja donat al pascient e gorra es prouat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-19