Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12419
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.7 | Antic ç.II.7 | Antic II.G.12 | Antic III.M.13
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)
Location in witness ff. 75-78
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 75] Capitula facta supra salarijs judicum aduocatorum et procuratorum at eciam arbitrorum
intitulatio: [J]2Acobus dei gratia Rex Aragonum … Barchinone
salutatio: dilecto suo Petro Arnaldi de Ceruaria vicario barchinone … Salute et dilectione
pream.: literis et capitulis jnfrascriptis a uobis … quorum capitulorum tenor talis est
intr.: Aquests ordonaments daual scrits ha tractats e ordenats en .p. A. de ceruera ueguer de barçalona … saluant al senyor Rey que si ell uol als ordenar ne mandar en los ordenaments nouelament fets que sie feta la sua uolentat aixi com a ell placie
dispositio: Primerament ordonaren que tots los auocats sien examinats e que negun no gos auocar que no sie examinat. Atorga lo senyor Rey aquest capitol e enadeix e uol que sien elets .ij. sauis suficients de barchinona qui façen sagrament que examinaran be e leyalment los dits auocats de lur sciencia e de lurs condicions … [ 78] … Auocats e Jutges que no jutiaran ne auocaran contra ordinacions e constitucions fetas en la cort general ne contra constitucions scritas de Barchinona a lur scient E qui las dias cosas jurar no uolra no sie reebut en las ditas corts a jutgar ne auocar tro que haie jurat. Atorga ho lo senyor Rey e uol e mana que aço e totas las altras cosas demont ditas sien tengudas e fermament obseruadas
nota: Jgitur cum sit nobis cordi ut regali preeminencie … jurium exequtor. Datum ualentie .xiiij. kalendas madij Anno domini M.ccc. primo
Note text en llatí i català
Record Status Created 2013-12-10
Updated 2014-11-01