Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1239
Authors Consell de Cent
Titles Ordinacions i privilegis de Barcelona
Date / Place promulgat 1390
confirmat 1418 ad quem (data en què Alfons deixa de ser infant)
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Persons Confirmador: Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458] [?]
Note podria tractar-se d'Alfons el Benigne, i llavors la confirmació s'hauria esdevingut entre 1299 i 1327
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 326
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 188ra-189ra
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions i privilegis de Barcelona, promulgat 1390 índex
Incipit & Explicits rubr.: [ 188ra] Memoriale priuilegiorum barchinone
pream.: P3Er tal que sapien tots los Ciutadans de barcelona los priuilegis de la Ciutat fan los conseylers aqueste memoria de que pot hauer tot Ciutada translat
índex: Primerament lo priuilegi de la franquesa que la ciutat ha dequesta [sic] e de tota exaccio … [ 189ra] … Item confirmacio dell [sic] senyor jnfant Namfos de tot aço ab carta sua
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 305
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.3 (BITECA manid 1011)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
Location in witness ff. 236vb-238va
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions i privilegis de Barcelona, promulgat 1390
Incipit & Explicits rubr.: [ 236vb] Ordinacio facta per vicarium et consiliarios barchinone ut sequitur
pream.: A3quests ordonaments dauall scrits han tractats e ordonats Em pere Arnau de Ceruera veguer de barsalona ells consellers e promens de barsalona … saluant al senyor Rey que si ell uol ordonar ne esmenar en los ordenaments nouellament fets que sia feta la sua uolentat axi com a ell placia
rubr.: Quia aduocati non aduocent quo usquem fuerint examinati
text: [ 237ra] se publiquen o sentencia sia donada les parts fasen composicio que les dites partes satisfacen al iutge conuinentment segons lo trabaill … [ 238va] … ne aduocar tro que haian iurat Atorga ho lo senyor Rey e uoll e mana que aço e totes les altres coses damunt dites sien contengudes e fermament obseruades
ID no. of Witness 3 cnum 2122
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness ff. 50v-57
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions i privilegis de Barcelona, promulgat 1390
Incipit & Explicits rubr.: [ 50v] Les ordinacions deuall scrites han fetes los honrats consellers de barchinona ab consell de C jurats los quals foren publicades per en G. vendrell corrador publich dela dita Ciutat a .v. de Noembre del any de nostre senyor Mill cccxc. E eran Consellers aquell any en Galceran marquet albert albanell Micer Johan de Valsecha en Johan de Galbes bernat bussot e en Johan sa bestida
intr.: Ara oyats permanament del honrat en Guillem sant Climent veguer … [ 51] … ordonaren e faeren lesordinacions e bans seguents
tit.: Que tots juristes qui useran en barchinona hayen los libres asçi contenguts
dispositio: Primerament que tot jurista qui en barchinona volra vsar de aduocacio … [ 56v] … puxen declarar corregir esmenar e jnterpretar aytantes vegades con se volran a lur co-neguda [f. 57]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-11-03