Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1238
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 858 | Antic 681
Title of volume Provisi | Reals | sobre jueus | e Moros ( al teixell)
Copied València: 1451 [?] - 1550 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 238
Collation es tracta d'un volum factici, format per plecs irregulars de cinc o sis bifolis, no es pot establir la col·lació per l'estat de la costura
Page Layout 39 línies (f. ii)
Size pàgina 296 × 208 mm (f. ii)
caixa 217 × 133 mm
Hand diverses mans cursives del s. XV i del XVI
Watermark carro de dues rodes (f. xiii,) (semblant al del f. 134 del ms. USal 2617 BITECA MANID 1865)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (f. lxxxvii,) (semblant a Briquet 11931 doc. Pisa 1479;)
muntanya de tres cims amb antena (cos del volum) (semblant a Briquet 11684 doc. a Faro 1400;)
flor en forma de tulipa amb dues fulles (dos motius lleugerament diferents) (cos del volum;)
carro de dues rodes amb els radis de les rodes en aspa (cos del volum)
escut gran en forma de rombe amb dos pals i corona (cos del volum;)
lletra “P” amb antena i creu (cos del volum;)
mà amb els dits separats i flor de cinc pètals (cos del volum;)
àncora (cos del volum;)
fruita amb tres branques (cos del volum,) (no identificada als repertoris;)
corn de caça penjant d'un cordill (cos del volum,) (molt semblant a Piccard VII VI 134 doc. Barcelona 1396 y 136 doc. Barcelona 1397)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració, llevat d'algunes inicials perfilades amb la mateixa tinta, de mida més gran (tres unitats de pauta)
Other features Justificació: en alguns quaderns tabel·liònica, en altres sense caixes marcades. Sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense senyals de perforacions
Reclams: sense reclams
Condition en correcte estat de conservació
Binding en pergamí, moderna, amb restes dels tancadors
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1786 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11522. 1401 - 1450. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1786 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11522. 1401 - 1450. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Mateixa filigrana manid 1865 MS: Salamanca: Universitaria, 2617. 1451 [?] - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1865 MS: Salamanca: Universitaria, 2617. 1451 [?] - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 3:68-71 , n. 1893
Note volum factici format per quaderns de diferents èpoques que contenen disposicions de temàtica semblant en català i llatí, cadascun dels quals presenta una numeració diferent. Primer quadern: vuit folis preliminars i ff. i-lxxviiiv, conté provisions sobre el tema dels jueus i els moros en una primera part i en la segona part el Llibre del mestre racional i diverses cartes; segon quadern: en llatí i català, transcrit per diverses mans cursives dels ss. XV i XVI, inclou documentació diversa relativa als consellers de la ciutat de València; tercer quadern: més petit que els anteriors, copiat amb lletra cursiva, conté documentació en llatí; quart i cinquè quaderns: recull de cartes reials sobre privilegis i drets dels vassalls en llatí i català, de diverses èpoques i mans (ss. XV, XVI i XVII); al final hi ha quatre folis independents amb cartes privades, de les quals destaca la darrera, datada l'any 1470 i relligada capgirada, on un cardenal escriu al rei tot emprant un codi xifrat per explicar notícies compromeses
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067020.html filigrana carro vist 2014-01-08
http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067033.html filigrana carro radis en aspa id. BNM vist 2014-02-28
http://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007005.html filigrana escut vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 337
Location in volume ff. primer quadern: 1-7 prel. + i-liii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1266
Mestre Racional. Provisions reials sobre els jueus i els moros
Language català
Date promulgat 1400 - 1600
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Provisions reyals fahens per lo poder e Jurisdiccio que ha lo Batle general del Regne de Valencia sobre los juheus e sobre los moros
índex: Que juheu nj heretge ne sarrahi no haja Seruu christia en cartes en lo present memorial … [ 7 prel.] … dela Senyora reyna de Castilla en cartes lxx
acc.: [ i] En lan de nostre senyor mccxxxviij nou dies ala entrada de octubre pres lo Senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago la Ciutat de Ualencia. Jn foris antiqujs
tit.: Que juheu nj heretge ne Sarrahi no haia seruu christia
text: Juheu ne Sarrahi no deu nj pot comprar seruu que sia christia ne hauer per raho de donacio … [ liii] … E de aço james no es stat contrast e axi senten lo fur en lo dit capitol allegat. No contraste lo fur nou en contrari allegat car aquell no senten ales djtes coses
Note es troben intercalades algunes disposicions i cartes reials en llatí sobre la regulació del comportament de musulmans i jueus (ff. xxiii-xxxvii i lxxxx-lxviiiiv)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1636
Location in volume ff. segon quadern: lxxii-lxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5419
Desconegut. Llibre del mestre racional
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxii] Aci comensa la quarta part del libre primerament del Maestre Racional
text: Entrels solicitats reyals per les quals a la utilitat dela cosa publica es consellat … [ lxxiiii] … sia reebut a nos lo sagrament per los consellers expressat en la dita ordjnaçio faça e fer sia tengut
Note segueixen cartes en llatí i català entre diversos governadors i el mestre racional
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-01-18