Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1235
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals Ordinacions de 1354
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
City, library, collection, & call number London: The British Library, Add. 11568 | Antic Plut.cxliv.f. | Antic F.11 (etiqueta al peu del llom) | Antic 143 (etiqueta al capdemunt del llom)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 2-12v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 2] Seguex se translat del libre lo qual deu estar en poder del scriua | dela taula deles armades Reyals de Cathalunya e en lo qual | es scrita tota la ordinacio deles armades dels Estols e de Galeas | particulars çoes del dia ques posa lestendart tro al dia que la armada | ha son compliment E aximatex tot ço quis pertany a forniment de | cascuna galea e encara la ordinacio e manera quis deu tenir en | les batalles de Mar.
tit.: Rubriques daquest libre
índex: Los iiij euangelis de deu. lxviiijo … [ 3v] … Botam e barrils | Macares | fferrera
rubr.: [ 4v] Aco [sic] son los laus quis acostumen de dir com lo senyor Rey posa son | estendart per fer armada de mar los quals laus ab gran solemnjtat | diu vn dels mariners qui haia bona veu al peu dela perxa hon | esta lestendart e diu aquell del senyor Rey dos vegades e aquell | Capita o almjrall vna uegada [inc. acc.] Jn nomine patris et filij et spiritus santi Amen
intr.: P2er molts anys la vida ela gran honor del molt Alt poderos princep e sen|yor lo senyor en Johan per la gracia de deu Rey Darago (…) e de Cerdanya que deus salu e mantenya … La victoria e la gran honoror [sic] del molt Noble en Bernat de cabrera Capita | general del molt alt e molt poderos princep e senyor lo senyor Rey da|rago que deus salu e mantenya
datatio: In Ciuitate Barchinone die Quinta Januarij Anno a nativitate Millesimo ccco | Qujnquagesimo Quarto [expl.] obseruarj Capitula et ordenaciones que secuntur
rubr.: [ 5] Aco [sic] son ordinacions fetes per lo molt Noble en Bernat de cabrera com vench | de Serdenya Capita general dela armada del senyor Rey com hac vençuts | los genouesos sobre lo fet dela mar E Primerament en quina manera deu star | Capita com fa batalla en mar
tit.: I. Ordinacio com deu estar lo Capita | ala batalla
text: Com ara se acostum tro aci lo qual costum no creu que antiguament se faes | quel Capita ab tota sa companya esta com batalla es de peus entorn del esten|dart lo qual estendart es posat al terç dela galea … [ 12v] … que les penes desus dites | en algun feyt se deien agreujaro axi mateix moderar o encara | jaqujr que haien poder de fer ho
Associated Texts al f. 4 mod., en llatí, es troba l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100
texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67
texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca.
texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem
Note Al f. 4r unes rúbriques en llatí repartides en dues columnes i amb un espai a sota. Al f. 1 mod. portada amb títol i explicació de mà posterior a tinta: “Ordenanzas Navales | del | Rey Dn Pedro IV de Aragon | en 1354. | Sacadas del Archivo del Maestre Racional de Cataluña de un Libro intitulado Llibre Vert Vell. Letra B. Armario 75 (a sota, tatxat fol. LXVII. Armario 75). | Y al fol. LXVII Empieza asi Translat del Libre, lo qual deu estar en poderdel Scrivá de la taula de les Armades Reyals de Catalunya, é en lo qual es scrita tota la ordinacio de les Armades, dels Estols, e de galees particulars, ço es del dia ques posa l'estandart tro al dia que l'Armada ha son compliment: é axi mateix tot ço ques pertany à forniment de cascuna galea: é encara lo Ordinacio é manera ques deu tenir en les batalles de mar.”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-09-09