Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12358
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
City, library, collection, & call number Cagliari: Università di Cagliari. Biblioteca, ms. 6 | Antic 5.I.16
Copied 1301 [?] - 1310 [?] (ff. 1-22)
1341 [?] - 1360 [?] (la resta del volum)
Location in witness ff. 89va-91rb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 89va] Capitula facta supra salarijs judicum aduocatorum procuratorum et arbitorum
intitulatio: J4acobus dei gracia rex arragonum [sic] … barchinone
salutatio: dilecto suo Petro . A. de ceruaria … Salutem et dilectionem
pream.: litteris et capitulis infrascriptis … quorum capitulorum tenor talis est
intr.: A2questes [sic] ordonamens daual scrits an tractas & ordinats en P. arnau de ceruera … a offici dauocat & els altres que nols lexa hom vsar del offici
tit.: De examinatione judicum
text: J4tem que tots los iutges aqui los pleyts seran comenats per les corts no sia. clergues ordonats en sacres ordens … [ 91rb] … e qui los dites [sic] coses iurar no uolra no sia reebut en les dites corts a iutgar ne a auocar. tro que aia iurat. atorgaho lo senyor Rey. E uol e mana que aço & totes les altres coses demunt dites sien tengudes & firmament obseruades
concl.: J12Gitur cum sit nobis cordi & regali … excepcionem
datatio: Datur valentie .xiiij.º kalendas. madij. anno dominj .Mº. CCC.º primo
Record Status Created 2013-08-29
Updated 2013-08-29