Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1234
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals Ordinacions de 1354
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 | Antic 10.27 | Antic iij.Q.22 | Antic Est-16-5
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. i-51
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i] Aquesta Ordinacio ffo feta per lo Senyor Rey stant personalment dins la taula de acordar de Barchinona a .xvj. dies de Maig en lanny de la natiuitat de nostro senyor .M ccc lixo. Con lo Rey de castela vench en la Plaie de barchinona e tench asetiade ayuiça e lo senýo/r Rey feu armade dela qual foren Capitans lo Comta dosona e lo vescomta de cardona
dispositio: U4ol e ordona lo senyor Rey per spatxement dela Beneuenturade armade que fa de present contra los jnichs proposits del Rey de Castela e Enamich seu que tot bendeiat … [ iii] … Empero si la questio sera de bens seents que de ço agen aconaxer los officialls dels lochs e no los Capitans
índex: Los iiij. euangelis de deu | Los laus del. Senyor Rey .j … [ viiiv] … Veles .65
tit.: [ viiij] A2ço son los laus quis acostumen de dir com lo Senyor Rey posa son stendart per fer armade de mar los quals laus ab gran solemnitat diu vn dels mariners qui haie bona veu al peu dela perxa hon sta lo standart e diu aquell del Senyor Rey .ij. vegades e aquell del capita o almirall vna vagade
acc.: Jn nomine patris et filij et spiritus sanctus Amen
proem.: P2er molts anys la vide e la gran honor del alt e poderos princep e Senyor lo Senyor en Pere … [ x] … lo Senyor Rey darago que deus salua e mantenga
pream.: I2n Ciuitate Barchinone die quinta Jannuarij anno anatiuitate dominj Mº.CCCº Quinquagesimo quarto Serenissimus et potensissimus [f. xv] dominus Petrus dei graçia Tercius Rex Aragonum firmauit Laudauit et approbauit … obseruari Capitula et ordinaciones quia [?] secuntur
intr.: A2ço son ordinacions fetes per lo molt noble en Bernat de cabrera com vench de Cerdenya capita general dela armade del Senyor Rey com hac vençut los genouesos sobre lo fet dela mar E primerament enquina manera deu star Capita com fa batalla en mar [aquestes dues paraules finals foren afegides posteriorment amb tinta més clara]
tit.: Ordinaçio con deu estar lo capita ala batalle
text: C2on ara se acostum tro açi lo qual costum no creu [?] que an-tigament [f. xj] se fahes quel Capita ab tote se companya esta com batalla es dapeus entorn del Stendart lo qual estendart es posat al terç dela galea … [ 51] … per ço volem que als dits dos trompetes paguets lo dit vestit segons ordinacio dela taula dat. en barhinona a xx. dies dabrill en lany dela nativitat de nostre senyor M. ccc. lx tres visa. [Registrata] [?].
Associated Texts Inclou al f. viiij, en llatí, l'inici de texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100
Inclou ; texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67
Inclou i texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca.
Inclou ; texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem
Note Els fragments dels evangelis estan disposats al f. viiij en dues columnes, en el marge sup. f. 8ra “I2n jllo tempore liber generationes ihu xsti fillij dauit…”, en el marge inf. “I2n jllo tempore fuit in diebus erodis regis iudee sacerdos…”; en el marge sup. f. 8rb I2nicium sancti euangelij ihu xsti ffillij dauit sicut scripturm est ysay…”, en el marge inf. “I2n principio erat verbum et verbum erat aput deum…”. Entre els textos de la part superior i els de la part inferior hi ha un espai central rectangular de 90 x 65 mm (alt x ample) que potser estaria destinat a una il·lustració. Les línies de justificació enmarquen els quatre fragments i no es perllonguen a través d’aquest espai que separa els evangelis. Al marge de la rúbrica del f. i una mà antiga anotà: “Delas ordinaciones que auia hecho antes don Bernardo de Cabrera adelante a ca. xj”. de mà de Zurita.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-07