Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1233
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/6543 | Antic 6543 | Antic R.303
Title of volume libre de priujlegis dela vila del alguer ( al f. 1, rúbrica de la taula)
Copied L'Alguer [?] (al f. 16, on es copia el repartiment de la Vila per Pere el Cerimoniós, al marge s'anota “es segellat ab lo segell dela magestat”): 1351 - 1450 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 118 (= 1-26 + 26bis + 27-118) (fol. mod.)
ff.: 188 (= 14 + i-lxv + 11 + lxvi-lxxxxiiii) (fol. antiga)
Collation volum format per quinions sense reclams
Page Layout 27 línies (f. 19r)
Size pàgina 297 × 220 mm (19r)
caixa 217 × 151 mm
Hand diverses mans gòtiques rodones, sovint amb les astes descendents pròpies de la bastarda, mentre que d'altres són cursives
Watermark muntanya de tres cims amb espiral sobreposada (als ff. 79-90,) (no es troba a Briquet;)
flor amb dues fulles i cinc pètals (al cos del volum, veg. f. xxxxviiij.) (semblant a Piccart XII, III, 1537, München: 1353;)
flor de lis (als folis preliminars de guardes i també a l'interior del volum, vegeu, p. e. f. xxxii,) (semblant al tipus de Piccart XIII, I, 432-437, docs. entre 1367-1359 i 1407)
Pictorial elements Caplletres: caplletra de tres unitats de pauta i orla decorada amb motius geomètrics al f. 16; inicials de la compilació fetes sempre a ploma, sense cap altre ornament
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: tipus Derolez 13
Perforacions: amb quatre perforacions visibles als angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc, tot i que no és pas un ús general
Reclams: sense reclams
Condition papers de mides diverses al començament, deteriorats als marges que estan força gastats, exemplar amb taques d'humitat i forats d'insectes, amb alguns folis restaurats i un de solt; són en blanc els ff. 7v, 8v i 14-15v; hi ha una foliació antiga [i]-[lxxxxiiij] que comença al f. 15 de la foliació moderna i que s'ha perdut en molts folis, sembla que s'ha saltat un número entre el f. lxxxij (= 107) i el lxxxv (= 109) -el número antic de l'únic foli intermedi resulta il·legible-; els ff. 79-90 no tenen numeració antiga i es troben entre els ff. lxv i lxvj, aquest folis són de mans coetànies, però diferents de la resta, a partir del f. 80v i també el paper és diferent; el text que comença al f. 78 (= lxv) acaba al f. 80 i probablement a causa de l'omisió de part d'aquesta disposició s'inserissin aquí més folis, que finalment foren ocupats per altres disposicions no incloses a la taula
Binding en pell
Associated persons Relligador Antoine Ménard, relligador
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm del ms. 6543 de la BNM. Privilegis de l'Alguer (2000)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:211
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 60
Note la taula ocupa els ff. 1-14, sense foliació antiga, de dos tipus de paper i de mides diferents, indicant en cada cas el foli on es troba el document. La primera part de la taula (ff. 1-7) és, en realitat, l'índex del manuscrit; el f. 8 conté un text llatí al recto i el verso és en blanc; els ff. 9-13 contenen un índex acèfal (comença pel contingut del f. xxxvj) d'un manuscrit que s'obriria amb els privilegis de Barcelona (fins al f. xxxxiij: “Item priujlegi que vager e sots vaguer puxen fer gracies e dons. xxxvj (…) Item letra quel Gouernador (…) en lo dit castell. cxvij”, aquesta taula inclou referència a folis que no hi són al manuscrit, car arriba al f. cxvij i el còdex en té lxxxxiij de la foliació antiga) i continuaria amb els de l'Alguer (ff. xxxxv-cxvij). És possible que aquest sigui el contingut dels ff. 79-90, intercalats i sense numeració antiga, on es transcriuen privilegis entre 1430 i 1468, en algun cas clarament relacionats amb la ciutat de Barcelona. Al llarg del volum es troban diverses anotacions que fan referència a un “llibre gran”; sembla com si aquesta hagués estat una còpia de treball per evitar la consulta dels originals. Als marges freqüents anotacions, notes de lectura i proves de ploma que confirmen l'ús del manuscrit
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000128695&page=1 vist 2014-06-24

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 329
Location in volume ff. 1-118v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1258
Desconegut. Privilegis de la vila d'Alguer
Language català
Date promulgat 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Taula quotada dels priujlegis e proujsions quj son en lo present libre de priujlegis dela vila del Alguer segons se seguex … [ 7] … a les muralles certa quantitat. en cartes. lxxxxiiij
rubr.: [ 16] Priuilegis per lo molt alt senyor lo senyor en Pere per la gracia de deu Rey darago ala vila del Alguer atorgats. Priuilegi en qual manera lo senyor Rey atorga les heretats als habitadors e aque son tenguts per aquellas … e aquests son tenguts per aquellas
intitulatio: N3Os Petrus dei gracia … et Ceritanie
text: Pensantes quod si nos erga habitatores et populatores ville nostre de Alguerio … [ 118v] … contradients aquella presten a vossaltres s[…]ssa[re] sera certa la execucio e degu complimeet
Condition incomplet
Note la major part és en llatí, llevat de les rúbriques, l'índex i el text d'alguns documents
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-06-24