Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1233
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
City, library, collection, & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien ( Hansdchriften-Sammlung:), Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1-4 prel. + i-xlviij
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 1 prel.] Certes ordinacions quel senyor Rey | feu stant en la taula \dacordar/ personalment
índex: Los iiij euangelis de deu … [ 4v prel.] … Maçares | fferrera
rubr.: [ i] A4questa ordinacio fo feta per lo senyor | rey stant personalment dins la taula | de cordar [sic] de Barchinona a .xvj. dies de | Maig en lany dela natiuitat de nostre sen|yor M.CCC.lviiij. Com lo Rey de Castella | vench en la plaia de Barchinona e tench assatiada | yuiça e lo senyor Rey feu armada dela qual foren | Capitans lo Comte Dosona e lo vescomte de Car|dona
text: U3ol e ordona lo senyor Rey per esperxa|ment dela beneuenturada armada que | fa de present contra los Jnjchs proposits | del Rey de Castella … [ xlviiij] … Item tenda ops del Almjrall o Capita
Note Segueixen al text del rei Pere les addicions fetes per diversos reis i els seus representants fins als voltants de 1430-1431. Al f. iiv es llegeix la rúbrica: "Aço son les ordinacions de armades | Reials de mar e es aquest libre dela | taula Reyal darmar de barchinona dela | qual es scriua Fferrer de magarola | Scriua del senyor Rey". Al f. iijr, distribuïts a 2 cols. i situats als 4 angles de la caixa es copien els inicis dels quatre evangelis en llatí. Als marges d’alguns folis trobem addicions a dues disposicions, la referent a l’escriva (add.: “Pero aquest scriua en nombre | dels ballesters dela ga|lea del Almirall o ca|pita”) i a l’algutzir (add.: “Pero aquest algutzir deu | metre armes e for|niment de ballester”), al f. xxvj, dues als marges del capítol sobre els ballesters (f. xxvij) i altres als ff. xxxv, xxvv, xxxviv, xxxviiii i xliiii que ajuden a identificar el tema tractat als capítols.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-09-05