Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1232
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 1710
Title of volume Llibre de diferents Pri | uilegis Reals, Senten | cias, y, Prouisions Re | als concedits, y, fetas | a fauor dels Magnifichs | Alcades, y Collegi | dela Real Seca | de Barcelona ( f. 1)
PRIVILEGIS DE | LA SECA REIAL | DE | BARCELONA ( caixa que protegeix el manuscrit)
Copied 1401 - 1500
1339-11-08 [?]

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 110 (= I + 1-2 + 3-109)
Page Layout 24 línies (f. 13)
Size pàgina 236 × 185 mm (f. 13)
caixa 170 × 120 mm
Hand gòtica librària
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial en vermell i blau amb decoració filigranada en lila
Calderons alternen vermell i blau
Rúbriques en vermell
Binding mudèjar, fusta recoberta de pell; bullons i tanques de metall
Previous owners (oldest first) Barcelona: Arxiu de la Seca (Estrada 2012, 383-4)
References (most recent first) Tractat a: Estrada Rius (2012), La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obrers i de moneders a la Corona d'Aragó 383-4
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Perarnau i Espelt (1991), “Una còpia del Llibre de privilegis de la CECA de Barcelona”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:185
Tractat a: Bohigas (1960-67), La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la historia de la miniatura catalana 130-2
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 116 i 193
Note relligat amb altres documents datats al segle XVI. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues; resta encara l'antiga, també en xifres aràbigues i a ploma, corresponent el f. 13 modern al 1 antic i l'últim, el f. 107 al 105 antic; restes d'una tercera foliació en xifres romanes que correspon a l'antiga en ploma. Notes de lectors al marges
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/262812 reproducció digital vist 2017-05-22
http://cataleg.bnc.cat/record=b2600802~S13*cat catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 328
Location in volume ff. 13-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1257
Desconegut. Privilegis de la Seca de Barcelona (sagrament)
Language català
Date promulgat 1339 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Aquest es lo sagramen dels moneders e dels obrers con deuen jurar per los .iiij. auangelis
text: P4Rimerament iura lo moneder el obrer per los .iiij. auengelis ab los genols en terra dauant lo maestre dela moneda e les guardes el escriua del Rey e dauant los alcaldes dela moneda e tot lo capitol que el que ha fel e leyal al senyor Rey darago e compte de barcelona … [ 18] … En G. deualsecha moneder. En G. galex. fill den galex
Note A partir del folio 18v comença la redacció dels Privilegis de la Ceca. Datació de la qual trobem al f. 24r: “Dada en barchinona a viii. […] de noembre en lany de nostre senyor .m. ccc. xxxix. Era en .P. senyal [sic]”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-22