Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1228
Authors Desconegut
Titles Crònica universal de 1425
Date / Place escrit 1400 - 1425-12-03
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts Relacionat amb texid 1506 Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Versió de refundició o ampliació de texid 2220 Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04
Basat en texid 2694 Petrus Comestor, Historia scholastica, escrit 1173 ca. - 1179 ad quem
Basat en texid 1412 Vincent de Beauvais, Speculum historiale, escrit 1244 - 1254 [?]
References (most recent first) Tractat en: Gascón Uris (1993), “La Crònica universal de 1425 i el Libre dels àngels d'Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 26 = Miscel·lània Jordi Carbonell, 5
Tractat en: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Tractat en: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 8 , n. Ms. 3525
Tractat en: Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 47-8
Note Segons J. Riera no és tracta d'una traducció. A la BdC Ms. 3525 hi ha una còpia dels ss. XIX-XX del Ms. del s. XVII que hi havia a la casa Dalmases
Subject HISTÒRIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2104
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 82 (BITECA manid 1122)
Copied 1425-12-03 (colofó f. 161va)
1501 - 1510 ca. (ff. 6-10 prel.)
Location in witness ff. 0-5 + 13-161va ff. 0-5 + i-cxxxxviiij
Title(s) Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
Incipit & Explicits índex: Saguexense les Rubrjques del present libra … Demanda si en paradis la anima parlera
índex: [ 1] Saguexense les Rubrjques del present libra. Com nostro senyor crea .iiij. cosses ensemps en lo comensament del mon ne quales .j. … [ 5] … Del Rey en johan fill del dit Rey en Farando [sic] .cxxii.
text: [ 13ra] [A]8bans del comensament o creacio del mon no era sino deus lo qual staue en son poder e sauiesa e bonesa E aquestes .iij. coses eran e son en si mateix … [ 161va] … ja per muller sa cosina jermana ffilla del Rey don Anrich de Castella Appellada Marja
colofó: ffinito libro sit laus gloria Chisto. Amen. Anno domini m.o.cccc.o xxvo .iij.a mensis deçembris
ID no. of Witness 2 cnum 3260
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-21 (BITECA manid 2436)
Copied 1551 - 1650
Location in witness pp. 1ra-111va
Title(s) Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] Com nostre Sr crea 4 coses en semps en lo començament del mon ne quales son
text: Ans del Començament o Creacio del mon no era sino Deus lo qual erraue en son poder e Sauiesa e Bonesa … [ 110va] … e hauia la per muller la cosina hermana filla del Rey don Anrrich de Castella Apellada Maria
colofó: Finito libro sit laus Gloria Christo Amen. Anno domini M.ccccxxviij tercia mensis desenbris
índex: [ 110vb] Com nostre señor Crea quatre cosas ensemps en lo Comensament del mon ne quales son pag. 1 … [ 111va] … 120. del Rey don Alfonso .110
Note Si ben bé no és una còpia del llibre de Domènech sí sembla ésser un compendi històric fet sobre el seu text
ID no. of Witness 3 cnum 5025
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3525 (BITECA manid 2467)
Copied 1801 - 1900
Location in witness ff. 1-255
Title(s) Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Memories historials del mon y particularment de Catalunya Ms. del s. XV
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-02-22