Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1228
Name Joanot Martorell, Cavaller
Joan Martorell (Turró)
Sex H
Title Cavaller
Milestones Naixement Gandia 1413
Naixement 1415
Lloc vinculat València
Lloc vinculat Napoli 1450 ca. - 1458
Lloc vinculat Barcelona 1458
Mort 1468
Associated Persons servidor de/d': Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458] (1450 - 1458)
servidor de/d': Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461] (1458 - 1461)
servidor de/d': Pere de Catalunya IV el Conestable de Portugal, Rei de Catalunya [1464 - 1466] (1461 a quo)
Affiliation noble
escrivà
fe catòlica romana
Author of texid 5629 Jaume Ripoll… Lletres de batalla i respostes, escrit 1442-08-22 - 1442-09-13
texid 3361 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, féu-li honor, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3360 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, mirau-la bé, escrit 1460-01-02 a quo
texid 1752 Joanot Martorell, Cavaller, Flor de cavalleria, escrit 1475 - 1500
texid 1753 Joanot Martorell, Cavaller, Història de Guillem de Vàroich, escrit 1440 - 1460
texid 3358 Joanot Martorell, Cavaller, La lletra que stà primera, escrit 1460-01-02 a quo
texid 5628 Joanot Martorell, Cavaller… Lletres de batalla i respostes, escrit 1437-05-12 - 1437-07-12
texid 2553 Joanot Martorell, Cavaller… Lletres de batalla i respostes, escrit 1438-02-13
texid 5630 Joanot Martorell, Cavaller… Lletres de batalla i respostes, escrit 1446-04-27 - 1450-04-01
texid 3362 Joanot Martorell, Cavaller, Lo cavaller que·n armes fon lo fènix, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3359 Joanot Martorell, Cavaller, Malaja amor qui la'm féu abellir, escrit 1460-01-02 a quo
texid 5488 Joanot Martorell, Cavaller, Quant en la roca veuràs, escrit
texid 1754 Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q363836
Tractat a Torró (2011), “Els darrers anys de Joanot Martorell o en defensa del Tirant, la novel·la cavalleresca i la cort”, La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV
Tractat a Rubio Vela (2011), “¿Se escribió Tirant lo Blanch en la corte barcelonesa del príncipe de Viana? Notas de crítica documental en torno a un espejismo literario”, eHumanista
Tractat a Rubio Vela (2010), Joanot Martorell y el condado de Dénia. Una clave en el Tirant
Tractat a Torró (2002), “Joanot Martorell. Escrivà de ració”, L'Avenç
Tractat a Torró (2001), “Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV”, Revista de Catalunya
Tractat a Chiner et al. (1992), La pluma y la espada. Estudio documental sobre Joanot Martorell y su familia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-06-01