Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1227
Name Pero Martines, clergue regular (1390 ca. - 1463)
Pero Martínez
Pere Martíneç
Pere Martines
Sex H
Milestones Naixement 1390 ca. (Riquer)
Naixement Aragó (regne) [?]
Naixement 1405 ca. (Riquer)
Mort Ciutat de Mallorca: Castell 1463
Associated Persons amic de/d': Francesc Ferrer, poeta
amic de/d': Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461]
altre: Juan de Beaumont y Curten, Jerusalem
servidor de/d': Enrique IV, Rei de Castella
Affiliation clergue regular 1390 ca. - 1463
OP
fe catòlica romana
Author of texid 2267 Pero Martines, Al rei Jesús donada la sentença, escrit 1453 - 1463
texid 2272 Pero Martines, Clare Thomas, doctor sancte, escrit 1463
texid 1751 Pero Martines, Imperial donzella, mes que bona, escrit 1463
texid 1749 Pero Martines, Lletra al princep de Viana, escrit 1460-02-14 - 1460-02-25
texid 3353 Pero Martines, Meravellat estich de ço que hoig, escrit 1461-02-25 a quo
texid 1750 Pero Martines, Mirall dels divinals assots, escrit 1463
texid 2268 Pero Martines, Si be lo dol me tenia setjat, escrit 1453 - 1463
texid 2270 Pero Martines, Singular preu, salut d'humana pensa, escrit 1453 ca.
texid 2271 Pero Martines, Vos que'n sija los angels soterraren, escrit 1463
texid 2265 Pero Martines, ¨Ab quin ale ne, trist, ab quina boca, escrit 1463
texid 2269 Pero Martines, ¨Qui·m donara saber e consonants, escrit 1463
texid 2264 Pero Martines, ­O banch segur en que lo preu se paga, escrit 1453 - 1463
texid 2266 Pero Martines, ­O corredor del divinal encant,, escrit 1453 - 1463
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-16