Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12260
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5477
Desconegut. La fi del comte d'Urgell
Language català
Date escrit 1466 - 1479
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5868 | Antic E. 52 | Antic 52.27.2 | Antic 9-29-3
Copied Joan Pau Corsa para Jaume Ramon Vila, 1631-01 - 1631-02
Location in witness ff. 1-84v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ f. 1] HISTORIA | DE DON IAYME DE | arago comte de | VRGELL | segon de aquest nom | [escut] | scrita en barcelona | per mi diego monfar. | y sors ciutada | 1631
tit.: [ f. 2r] Prolec ordenat per lo | molt Illustre y reuerent | senyor Iaume Ramon Vi|la Sacerdot
prol.: Per hauer tractat molts | auctors dela diclaratio [sic] ques feu | en la vila de Casp del regne de | arago dela persona del infant don | Ferrando de Castella en Rey de Ara|go per mort del rey don Marti vl|tim rey Catala de aquest regne … [ 6v-7r] … lo que es raho y tingal per molt | certa y vertadera Historia la qual | fiu copiar per Joan Pau Corsa Criat meu [fol. 7r] natural de Arenys demar bisbat | de Gerona quel sengue [?] enlos mesos | de Jener y Febrer del […] any 1624. [segell en tinta negra]
tit.: Historia y succes la|mentable de don Iau|me de arago comte de | urgell segon de aquest | nom cognomenat lo des|dichat
intr.: Copia de una scriptura priuada | que mes uinguda en mans sobre del | fet dela destructio del compte de | urgell en que se mostra que falten al|guns fulls y altes que part de ells | estan scrits y part squinsats
text: [punts suspensius a la còpia] Pensa que isques y fes reue|rentia al nouell rey elegit que ja | entraue per arago … [ f. 80v] … algun mal sens punitio
nota: Per donar conclusio ala present obra sola|ment vull commemorar lo que oy diuerses | uegades commemorar aun honorable | prom mercader de barcelona que fore pre|ceptor e mestre meu e per la gran benignitat | me trague dela casa de ma mare viuda … [ f. 84r] … que dins un cofre staue etc.
colofó: Assi se dona fi ala dita scriptura abla | Jmperfectio que lo lector pot ueurer y | pene deu esser per les rahons donades en | lo prolec
References (Most recent first) Tractat a: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 623
Record Status Created 2012-03-29
Updated 2015-06-24