Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1225
Authors Desconegut
Titles Opuscle sobre la Passió (Biblioteca)
Opuscle sobre la Redempció (Bohigas)
Incipit & Explicits text: … Lo meu glorios fill … E finalment que les sues dolors foren tantes que no t'ho poria dir e tots jorns finiran en la fe
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject CRISTOLOGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 290
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, s/n (BITECA manid 2363)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-26
Title(s) Desconegut, Opuscle sobre la Passió, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 2] […] Continua a parlar la Verge Maria. Lo meu glorios fill veus que uos sou senyor de natura angelica e de totes coses creades … [ 26] … E finalme[nt] que les sues dolors foren tantes que no t'o poria d[ir] e tots jorns fi[ni]ran en l[a] fe. Amen
Condition acèfal
References Fotografies de l'Opuscle sobre la Passió de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca) (1996)
Note Donem l'incipit de la que sembla línia 14 del foli 2, en ésser pràcticament il·legible el f. 1. Al f. 26v es llegeix: “Segueix se la pasio de Jesuchrist con sant johan euangelista porta lo nouel a la Verge maria. [e]3 com jesuchrist que ueu la gran e cruel exe[c]ucio quis fahia de jesuchrist [sic] considera en si mateix que mal li estaria e que reptat ne seria si ell aquesta cruel execucio no notificaua a la verge maria mare de jesuchrist E de continent sant johan se parti de jesuchrist e anasen a la casa de la verge Maria
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2003-05-05